Triklinická soustava

Trojklonná (triklinická) soustava
Metrika a≠b≠c, α≠β≠γ≠90°
Bravaisovy mřížky P
Souměrnost střed souměrnosti, jednonásobná osa souměrnosti
Bodové grupy holoedrická 1, hemiedrická 1
Krystalové tvary pedion, pinakoid

Trojklonná neboli triklinická krystalová soustava je jedna ze sedmi krystalografických soustav. Je to nejméně souměrná krystalová soustava, existují v ní jen dva prvky souměrnosti: jednonásobná osa souměrnosti (symbol 1), nebo střed souměrnosti (symbol 1). Z Bravaisových mřížek se v triklinické soustavě vyskytuje jen primitivní (P). Metriku této soustavy tvoří tři nestejně dlouhé osy, které dohromady svírají různé úhly. Znaménko tu však neznamená a priori nerovnost, ale nemusí se rovnat, protože o zařazení krystalu do dané soustavy rozhoduje i souměrnost.

Výběr souřadnicové soustavy

Vzhledem na nízkou souměrnost je výběr souřadnicových os libovolný. Jako osy se vybírají ty, v jejichž směru jsou nejkratší translační vektory. Úhly mezi osami se vybírají tak, aby byly všechny tupé, nebo všechny ostré. Tento způsob výběru se označuje jako normální prezentace.

Krystalové tvary

V této nejméně souměrné soustavě mohu existovat v libovolné orientaci jen pediony (v bodové grupě 1), nebo jen pinakoidy (v bodové grupě 1). Všechny krystalové tvary jsou všeobecné (nebo limitní) a zároveň jsou všechny otevřené, proto mohou vystupovat jen v kombinacích.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Triklinická sústava na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy

Krystalový tvar na webu mineralogie.sci.muni.cz (Václav Vávra, Zdeněk Losos; Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno)

Zdroj