Syndrom akutní dechové tísně

Syndrom akutní dechové tísně (ARDS, Acute respiratory distress syndrome) je akutní postižení plic způsobené nadměrnou zánětlivou reakcí v plicích.[1] Dochází k hromadění tekutiny v plicích která brání dýchání. Krev pacienta tak není dostatečně okysličena a stav se projevuje lapáním po dechu, rychlým dýcháním a zmodráním kůže. Stav je ohrožující na životě a nemoc u přeživších často zanechává trvalé následky.[2] Syndrom, poprvé popsaný roku 1967, se objevuje jako komplikace jiných závažných onemocnění, jako je sepse nebo zápal plic.

Odkazy

Reference

  1. FAN, Eddy; BRODIE, Daniel; SLUTSKY, Arthur S. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018-02-20, roč. 319, čís. 7, s. 698–710. Dostupné online [cit. 2020-10-27]. ISSN 0098-7484. DOI 10.1001/jama.2017.21907. (anglicky) 
  2. MATTHAY, Michael A.; ZEMANS, Rachel L.; ZIMMERMAN, Guy A. Acute respiratory distress syndrome. Nature Reviews. Disease Primers. 2019, roč. 5, čís. 1. PMID: 30872586 PMCID: PMC6709677. Dostupné online [cit. 2020-10-27]. ISSN 2056-676X. DOI 10.1038/s41572-019-0069-0. PMID 30872586. 

Externí odkazy

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.

Zdroj