Stealth

Northrop B-2 Spirit
F-22 Raptor
Suchoj PAK FA

Stealth neboli v češtině daleko méně užívaný výraz obtížná zjistitelnost znamená co možná nejvíce omezit možnost zjištění, identifikace a zaměření cíle detekce (letadla, lodě nebo pozemního vozidla) pomocí různých detekčních systémů – zejména radaru a prostředků využívajících infračervené záření. Již v minulosti byly využívány různé druhy nátěrů techniky pro oklamání zraku nepřítele. Ty se využívají i dnes, ale hlavní důraz se klade na zamezení detekce radarem či infračervenými a jinými prostředky.

Radar

Pro zjišťování polohy letadla (obecně cíle) vysílá radar elektromagnetické záření, jehož část, odražená od letounu, se vrací zpět do přijímače (obvykle spojeného s vysílačem), který pak díky tomu určuje polohu cíle. Přesněji řečeno určuje směr k cíli. Pro určení polohy cíle je nutné vyhodnocovat jeho vzdálenost od radaru nebo použít více radarů současně.

Vědci se proto zaměřili na tři oblasti výzkumu: odraz radarových paprsků, jejich rušení a pohlcování, aby mohli snížit odrazivou plochu radarového záření (RCSRadar Cross Section).

Viz též heslo radar.

Odrazy

Základem je pokusit se odrazit radarové paprsky tak, aby se nevrátily zpátky do zdroje. Toho lze dosáhnout různými tvary letadla. Zdrojem RCS jsou například rotující lopatky proudových motorů; z tohoto důvodu má stroj s technologií stealth ukryty motory uvnitř trupu. Dalším zdrojem mohou být náběžné hrany křídel, různé výstupky a prohlubeniny. Z toho důvodu je výzbroj umístěná v pumovnicích uvnitř trupu.

Pohlcování

K tomuto účelu se využívají speciální materiály, které mají menší odrazivost než materiály klasické – například místo kovů jsou použity uhlíkové kompozity. Daleko efektivnější je ale využití speciálních materiálů (RAMRadar Absorbent Materials), schopných pohltit radarové záření, přeměnit ho na tepelnou energii a snížit tak odrazivost letounu. Ty jsou ale velice drahé a navíc jejich účinnost se výrazně liší v různých kmitočtech.

Rušení

Další metoda, jak snížit zpozorovatelnost letounu, je využití vysílače (rušičky), která vysílá stejný signál, jenž se odráží od letounu, ale s opačnou fází – tím se obě fáze vyruší a k radaru se zpátky nevrátí nic.

Externí odkazy

Zdroj