Státní vyznamenání

Řád bílého lva je v současné době nejvyšším státním vyznamenáním České republiky.

Státní vyznamenání jsou vyznamenání nebo jiná ocenění, která uděluje stát. Mohou být rozdělena na vyznamenání vojenská a civilní.

Ke státním vyznamenáním se mohou vztahovat různá omezení:

  • způsob nošení státního vyznamenání
  • seznam vyznamenání, která smí být nošena na vojenské uniformě nebo civilním oděvu
  • způsob udělení nebo propůjčení státního vyznamenání
  • omezení udělování státních vyznamenání cizím státním příslušníkům

Příklady státních vyznamenání

Kromě státních vyznamenání existují i mezinárodní vyznamenání, udělovaná mezinárodními organizacemi (OSN, NATO, Mezinárodní olympijský výbor apod.).

Související články

Externí odkazy

Zdroj