Seznam vědeckých časopisů v oboru historie v Česku

Tento seznam vychází ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, který každoročně akutalizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Zdroj