Seznam kulturních památek v okrese Semily

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Semily vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bělá

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 102 (Q33241016)


Bělá, dům čp.102.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100493
Pam. katalog
MIS
Bělá Bělá 102
50°32′5,22″ s. š., 15°26′44,18″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 25. srpna 2003.

Usedlost čp. 90 (Q33241038)


Bělá, usedlost čp.90.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14071/6-2482
Pam. katalog
MIS
Bělá Bělá 90
50°31′33,21″ s. š., 15°26′50,84″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 89 (Q33241030)


Bělá, usedlost čp.89.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31121/6-2481
Pam. katalog
MIS
Bělá Bělá 89
50°31′36,72″ s. š., 15°26′54,57″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Křest Krista (Q36866601)


Bělá, socha Křest Krista.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35445/6-4758
Pam. katalog
MIS
Bělá při čp. 139
50°32′3,47″ s. š., 15°26′42,28″ v. d.
Socha Křest Krista

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 98 (Q33241024)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36197/6-2797
Pam. katalog
MIS
Bělá Bělá 98
50°33′16,83″ s. š., 15°27′1,55″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36866579)


Bělá, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41506/6-4759
Pam. katalog
MIS
Bělá východně od kostela Nejsvětější Trojice
50°32′2,32″ s. š., 15°26′41,71″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Benecko

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hronova chalupa (Q33521678)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33835/6-2490
Pam. katalog
MIS
Benecko Hronová 67
50°40′14,13″ s. š., 15°32′41,34″ v. d.
Venkovský dům - Hronova chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pamětní deska spisovatele Josefa Šíra (Q37004589)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34907/6-2491
Pam. katalog
MIS
Benecko Jindrova skála
50°39′51,31″ s. š., 15°32′41,7″ v. d.
Socha - pamětní deska spisovatele Josefa Šíra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pamětní deska Jana Buchara (Q37178679)


Pamětní deska Jana Buchara 01.jpg
 
Kategorie „Pamětní deska Jana Buchara “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pamětní deska Jana Buchara “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38041/6-2492
Pam. katalog
MIS
Dolní Štěpanice škola
50°37′59,16″ s. š., 15°31′16,91″ v. d.
Škola, z toho jen: pamětní deska Jana Buchara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Štěpanický hrad (Q23041815)


Štěpanice_02.JPG
 
Kategorie „Štěpanice Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěpanice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42150/6-2483
Pam. katalog
MIS
Dolní Štěpanice pod podplužním dvorem
50°38′26,52″ s. š., 15°32′21,67″ v. d.
Zřícenina hradu ze druhé poloviny 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 9 (Q33248557)


Horní Štěpanice, dům čp.9.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45905/6-2487
Pam. katalog
MIS
Horní Štěpanice Horní Štěpanice 9
50°38′44,97″ s. š., 15°32′6,37″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q33248571)


Horní Štěpanice, fara čp.1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36024/6-2485
Pam. katalog
MIS
Horní Štěpanice Horní Štěpanice 1
50°38′37,2″ s. š., 15°32′18,1″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 35 (Q33248564)


Horní Štěpanice, dům čp.35.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34654/6-2489
Pam. katalog
MIS
Horní Štěpanice Na benátkách 35
50°38′35,29″ s. š., 15°32′16,04″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 3 (Q33248577)


Horní Štěpanice, dům čp.3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27973/6-2486
Pam. katalog
MIS
Horní Štěpanice Horní Štěpanice 3
50°38′37,87″ s. š., 15°32′13,78″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q37287134)


Kostel Nejsvětější Trojice v Horních Štěpanicích.jpg
 
Kategorie „Church of the Holy Trinity (Horní Štěpanice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Holy Trinity (Horní Štěpanice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29850/6-2484
Pam. katalog
MIS
Horní Štěpanice 50°38′36″ s. š., 15°32′21″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 18 (Q33241701)


Štěpanická Lhota, dům čp.18.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45204/6-2493
Pam. katalog
MIS
Štěpanická Lhota Štěpanická Lhota 18
50°39′3,19″ s. š., 15°32′51,85″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost U Buku (Q33241694)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31544/6-2494
Pam. katalog
MIS
Štěpanická Lhota Štěpanická Lhota 20
50°38′54,62″ s. š., 15°32′37,09″ v. d.
Venkovská usedlost U Buku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bozkov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda čp. 39 (Q33521187)


Dřevěnka čp 39 v Bozkově.jpg
 
Kategorie „Bozkov 39 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bozkov 39 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104586
Pam. katalog
MIS
Bozkov Bozkov 39
50°38′24,21″ s. š., 15°20′8,84″ v. d.
Hospoda

Památkově chráněno od 6. prosince 2011.

Usedlost čp. 4 s výměnkem (Q33521180)


Bozkov - usedlost čp. 4 v osadě Hamry (5).jpg
 
Kategorie „Bozkov 4 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bozkov 4 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11272/6-5930
Pam. katalog
MIS
Bozkov Bozkov 4, v osadě Hamry
50°37′58,9″ s. š., 15°20′48,27″ v. d.
Venkovská usedlost - areál (obytná budova s chlévem, dvě stodoly, sklípek, výměnek čp.3)

Památkově chráněno od 18. dubna 1996.

Krucifix (Q37013599)


Křížek_k_Jesennému_2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100317
Pam. katalog
MIS
Bozkov při komunikaci k obci Jesenný
50°38′35,2″ s. š., 15°20′21,56″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 4. června 2003.

Sejkorská kaplička (Q21034339)


Sejkorka_b.jpg
 
Kategorie „Sejkorská kaplička “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sejkorská kaplička “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25837/6-2497
Pam. katalog
MIS
Bozkov Cimbál
50°37′19,88″ s. š., 15°20′6,64″ v. d.
Kaplička Sejkorská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Navštívení Panny Marie (Q13416081)


Bozkov-kostel.jpg
 
Kategorie „Church of the Visitation of the Virgin Mary in Bozkov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Visitation of the Virgin Mary in Bozkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18847/6-2499
Pam. katalog
MIS
Bozkov střed obce
50°38′22,66″ s. š., 15°20′12,23″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bradlecká Lhota

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q37014057)


Bradlecká Lhota - socha Panny Marie (2).jpg
 
Kategorie „Statue of Virgin Mary in Bradlecká Lhota‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Virgin Mary in Bradlecká Lhota‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34563/6-2508
Pam. katalog
MIS
Bradlecká Lhota 50°28′54,94″ s. š., 15°23′54,85″ v. d. Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dolení mlýn čp. 41 (Q33522272)


Bradlecká Lhota - Dolení mlýn (čp. 41).jpg
 
Kategorie „Bradlecká Lhota 41‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bradlecká Lhota 41‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45701/6-2506
Pam. katalog
MIS
Bradlecká Lhota Bradlecká Lhota 41
50°29′2,67″ s. š., 15°23′47,94″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37014041)


Socha Nejsvětější Trojice v Bradlecké Lhotě.jpg
 
Kategorie „Socha Nejsvětější Trojice (Bradlecká Lhota) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Socha Nejsvětější Trojice (Bradlecká Lhota) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46734/6-2507
Pam. katalog
MIS
Bradlecká Lhota 50°29′19,32″ s. š., 15°23′44,43″ v. d. Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bukovina u Čisté

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025552)


Bukovina sv Jan Nepomucky.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51186/6-6219
Pam. katalog
MIS
Bukovina u Čisté 50°32′40,72″ s. š., 15°34′1,54″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 17. října 2001.

Dům čp. 20 (Q31736288)


Bukovina_20.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40093/6-2513
Pam. katalog
MIS
Bukovina u Čisté Bukovina u Čisté 20, při silnici
50°32′39,23″ s. š., 15°34′28,88″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Čistá u Horek

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 92 (Q33413065)


Cista_u_Horek_92_2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24794/6-2518
Pam. katalog
MIS
Čistá u Horek Čistá u Horek 92
50°31′49,98″ s. š., 15°36′14,58″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 218 (Q33413052)


Cista_u_Horek_218.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27905/6-2522
Pam. katalog
MIS
Čistá u Horek Čistá u Horek 218
50°31′50,31″ s. š., 15°36′23,15″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Korunování Panny Marie (Q36863206)


Cista_u_Horek_sousosi_Korunovani_P_Marie.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101344
Pam. katalog
MIS
Čistá u Horek 50°32′7,58″ s. š., 15°37′22,22″ v. d. Sousoší Korunování Panny Marie

Památkově chráněno od 12. ledna 2005.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36863224)


Cista_u_Horek_sv_Jan_Nepomucky.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31161/6-2516
Pam. katalog
MIS
Čistá u Horek při čp. 179
50°31′53,82″ s. š., 15°36′32,55″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.


Holenice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37281009)


Holenice - památkově chráněný kříž (3).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Holenice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross (Holenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38769/6-2534
Pam. katalog
MIS
Holenice ve středu obce, při silnici, poblíž školy, pp. 12
50°31′12,09″ s. š., 15°17′59,86″ v. d.
Pískovcový kříž s bohatou ornamentální výzdobou a reliéfy světců zhotovil roku 1829 lidový sochař František Prokop ze Semil.

Poznámka: MonumNet vedl pod názvem boží muka, umístění „při silnici“, parcela 780/1
Památkově chráněno od 26. března 1964.

Horka u Staré Paky

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kamenný rozcestník s kilometrovníkem (Q108801950)


Horka rozcestnik a.jpg
 
Kategorie „Stone signpost in Horka u Staré Paky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone signpost in Horka u Staré Paky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106571
Pam. katalog
MIS
Horka u Staré Paky u křižovatky silnic I/16 a II/293, pp. 3048/6
50°31′34,4″ s. š., 15°34′33,09″ v. d.
Dvojice sloupků:
 • kamenný rozcestník
 • kamenný kilometrovník

Památkově chráněno od 30. září 2020.

Hrubá Skála

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37294517)


Hrubá Skála, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18972/6-2552
Pam. katalog
MIS
Hrubá Skála při čp. 12
50°32′41,04″ s. š., 15°11′57,24″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Řezníčkova vila (Q31030413)


ReznickovaVila.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24145/6-2553
Pam. katalog
MIS
Hrubá Skála Hrubá Skála 37
50°32′41,89″ s. š., 15°12′11,84″ v. d.
Řezníčkova vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Prokopa (Q37294502)


Socha_sv-_Prokopa_(Hrubá_Skála)_2012-09-16_17-39-12.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22516/6-2551
Pam. katalog
MIS
Hrubá Skála mezi Hrubou Skalou a Sedmihorkami
50°32′52,19″ s. š., 15°11′45,36″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Hrubá Skála (Q2241679)


Hruboskalsko 613.jpg
 
Kategorie „Hrubá Skála Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrubá Skála Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40170/6-2549
Pam. katalog
MIS
Hrubá Skála Hrubá Skála 1
50°32′41,48″ s. š., 15°11′42,47″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Josefa (Q19800583)


Hrubá Skála, kostel svatého Josefa.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Joseph (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Joseph (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34132/6-2550
Pam. katalog
MIS
Hrubá Skála při zámku
50°32′41,81″ s. š., 15°11′35,63″ v. d.
Kostel sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37180234)


Doubravice (v Českém ráji, obec Hrubá Skála) - kříž u čp. 12 (1).jpg
 
Kategorie „Wayside cross in Doubravice (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Doubravice (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31634/6-2554
Pam. katalog
MIS
Doubravice při čp. 12
50°32′39,72″ s. š., 15°12′43,99″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38091829)


Rokytnice (u Hrubé Skály) - památkově chráněný kříž u čp. 2.jpg
 
Kategorie „Wayside cross in Rokytnice (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Rokytnice (Hrubá Skála) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102569
Pam. katalog
MIS
Rokytnice samota Rokytnice (Za Kouty) severně od rybníka Vidlák, mezi čp. 1 a 2, pp. 978/2
50°31′33,95″ s. š., 15°12′49,73″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 24. září 2007.

Usedlost čp. 14 (Q33250206)


Krčkovice - čp. 14 (5).jpg
 
Kategorie „Krčkovice 14 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krčkovice 14 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14072/6-2555
Pam. katalog
MIS
Krčkovice Krčkovice 14
50°31′30,26″ s. š., 15°11′16,43″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Chuchelna

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 6. května 2013 Dům U Sůvů (Q31846443)


Chuchelna - čp. 18 (2).jpg
 
Kategorie „Chuchelna 18 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chuchelna 18 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29610/6-2559
Pam. katalog
MIS
Chuchelna Chuchelna 18
50°36′19,14″ s. š., 15°16′58,37″ v. d.
Venkovský dům U Sůvů

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 6. května 2013.

Sousoší Kalvárie (Q37162251)


Chuchelna - sousoší Kalvárie (1).jpg
 
Kategorie „Calvary in Chuchelna “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Calvary in Chuchelna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49191/6-5995
Pam. katalog
MIS
Chuchelna 50°36′7,76″ s. š., 15°17′57,8″ v. d. Sousoší Kalvárie

Památkově chráněno od 21. července 1997.

Krucifix (Q37425281)


Komárov křížek.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26621/6-2654
Pam. katalog
MIS
Komárov při silnici
50°35′22,86″ s. š., 15°16′47,08″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Jesenný

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37318559)


Jesenný - krucifix při č.p. 136 (2).JPG
 
Kategorie „Cross nearby Jesenný 136 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cross nearby Jesenný 136 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14941/6-2575
Pam. katalog
MIS
Jesenný při čp. 136
50°39′42,55″ s. š., 15°20′25,88″ v. d.
Krucifix

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 130 (Q33317329)


Jesenný - chalupa č.p. 130 (2).JPG
 
Kategorie „Jesenný 130 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jesenný 130 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24745/6-2576
Pam. katalog
MIS
Jesenný Jesenný 130, při nádraží
50°39′14,58″ s. š., 15°19′39,91″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: dříve MonumNetu uváděl „venkovská usedlost“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Povýšení svatého Kříže (Q37318540)


Jesenný - kaple Povýšení svatého Kříže (9).JPG
 
Kategorie „Chapel of the Exaltation of the Holy Cross in Jesenný “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Exaltation of the Holy Cross in Jesenný “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22439/6-2574
Pam. katalog
MIS
Jesenný hřbitov, st. 138, pp. 1819
50°39′35,76″ s. š., 15°20′32,67″ v. d.
Kaple Povýšení sv. Kříže, most, socha Krista, socha sv. Petra, socha sv. Magdaleny, socha sv. Veroniky, socha Jana Evangelisty, socha Panny Marie.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Josefa (Q37318522)


Jesenný - socha svatého Josefa (podstavec) (3).JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Joseph in Jesenný “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Joseph in Jesenný “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51027/6-6196
Pam. katalog
MIS
Jesenný při silnici z Bozkova do Jesenného, pp. 293
50°39′17,34″ s. š., 15°20′43,03″ v. d.
Socha sv. Josefa

Poznámka: Socha samotná byla dle sdělení místních po neúspěšném pokusu o krádež uschována.
Památkově chráněno od 3. července 2001.

Jestřabí v Krkonoších

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodný dům Jana Kadavého (Q37318827)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40845/6-2577
Pam. katalog
MIS
Jestřabí v Krkonoších Jestřabí v Krkonoších 33
50°40′51,51″ s. š., 15°29′32,47″ v. d.
Rodný dům Jana Kadavého. Na domě částečně zmodernizovaném po druhé světové válce se nachází pamětní deska z hořického pískovce s portrétním reliéfem Jana Kadavého a nápisem. Deska je signována VITVAR 1960. Pod deskou se nachází samostatný jemný reliéf ženské postavy.

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Mikoláškův mlýn (Q37337062)


Křížlice, Mikoláškův mlýn čp.33.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20763/6-2647
Pam. katalog
MIS
Křížlice Křížlice 33
50°39′42,67″ s. š., 15°31′40,11″ v. d.
Mikoláškův vodní mlýn s omezením: bez kolny. Roubený Mikoláškův mlýn pochází z konce 18. století, dalšími úpravami procházel v 19. století. Objekt je cennou ukázkou lidové architektury západních Krkonoš a díky dobře dochovanému technologickému zázemí mlýna velmi hodnotnou technickou památkou.
 • přístavek pro řemenici, ochrana ukončena 8. 8. 1985

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Areál kostela sv. Jana Křtitele (Q54080157)


Křížlice kostel sv. Jana Křtitele 3.jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Křížlice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Křížlice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106806
Pam. katalog
MIS
Křížlice Křížlice, st. 51/1
50°39′36,57″ s. š., 15°30′37,57″ v. d.
kostel

Památkově chráněno od 25. ledna 2022.

Soubor staveb evangelického sboru (Q117883376)


Evangelický hřbitov v Křížlicích 09.jpg
 
Kategorie „Soubor staveb evangelického sboru (Křížlice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soubor staveb evangelického sboru (Křížlice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106443
Pam. katalog
MIS
Křížlice Křížlice 127, 77 aj.
50°39′29,76″ s. š., 15°30′41,8″ v. d.
Středobodem souboru staveb související s životem evangelické komunity v Křižlicích je objekt modlitebny obklopené hřbitovem. Severně od areálu modlitebny je situován objekt evangelické školy. Fara je umístěná v někdejší zemědělské usedlosti čp. 77.
 • evangelický hřbitov. Hřbitov s márnicí a oplocením je situovaný na obdélném pozemku obklopující kostel. Je dosud využíván, mezi historickými náhrobky svými kulturně historickými kvalitami vyniká osm objektů.
  • náhrobek rodiny Nechanické a Kobrovy. Náhrobek meziválečných forem flankují klečící postavy anděla a plačky, která je dílem Antonína Suchardy z Nové Paky. 50°39′29,53″ s. š., 15°30′43,32″ v. d.
  • náhrobek rodiny Jana Molnára. Náhrobek situovaný při vnější straně presbytáře kostela náleží rodině Jana Molnára, mezi lety 1798–1809 a 1813–1828 zdejšího pastora. Pochován je zde i jeho syn Matouš Michal Jan Molnár, který se stal dalším pastorem, a to v letech 1828–1863. Pískovcový náhrobek má podobu podstavce s vrcholovou sochou Krista (Vítězného?). 50°39′29,87″ s. š., 15°30′42,66″ v. d.
  • náhrobek rodiny Josefa Kováře. Náhrobek se nachází před presbytářem kostela a náleží rodině Josefa Kováře. Náhrobek vykazuje historizující novobarokní tvarosloví. Hrobové místo překrývá základová deska, na níž je položena užší deska kryjící manipulační otvor s reliéfním kalichem. Desky jsou betonové. Náhrobek má tvar edikuly s nápisovou deskou, která je vsazena do rolverkové kartuše jejího výklenku. Kartuše vrcholí okřídlenou andílčí hlavou a po jejich stranách jsou spuštěny květinové festony. 50°39′29,89″ s. š., 15°30′42,89″ v. d.
  • náhrobek dětí Bohdana Kutlíka I. Náhrobek se nachází v prostoru za presbytářem kostela, v zadní části hřbitova. Má podobu jednoduchého kříže. Pochovány jsou zde tři děti místního faráře Bohdana Kutlíka, které zemřely v rozmezí let 1889–1894. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. 50°39′29,74″ s. š., 15°30′42,99″ v. d.
  • náhrobek dětí Bohdana Kutlíka II. Náhrobek se nachází v zadní části hřbitova v blízkosti márnice a má podobu jednoduchého kříže. Pochovány jsou zde tři děti místního faráře Bohdana Kutlíka, které zemřely v rozmezí let 1867–1875. Kamenný náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. 50°39′30,12″ s. š., 15°30′42,61″ v. d.
  • náhrobek rodiny Vejnarovy. Náhrobek náleží významné mlynářské rodině z Hrabačova, která v evangelickém sboru zastávala významné místo. První pohřeb proběhl v roce 1843 a náležel Anně Vejnarové. Náhrobek vytvořený v polovině 19. století nese klasicizující tvarosloví. Hrobové místo překrývá základová deska, na níž je položena patrně užší deska kryjící manipulační otvor, desky jsou překryty porostem mechu a mateřídoušky. Desky jsou pravděpodobně betonové. Pískovcový náhrobek má tvar stylizované edikuly s trojúhelným tympanonem, který nese reliéf kalicha. Prostor "kladí" zdobí perlovec. Na nástavci tympanonu je postavena urna s rouškou (symbolem vzkříšení) splývající v záhybech po jejích stranách. 50°39′30,13″ s. š., 15°30′42,81″ v. d.
  • náhrobek Jana Janaty. Náhrobek patří rolníku z Víchové Janu Janatovi, který zemřel roku 1894. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. 50°39′30,27″ s. š., 15°30′42,66″ v. d.
  • náhrobek Jakuba Kučery. Honosný náhrobek novogotického tvarosloví náleží Jakubu Kučerovi, který zemřel roku 1873 a pocházel z Víchové Lhoty. Nachází v přední části hřbitova západně od kostelní věže. Náhrobek s fiálami nese ve své centrální části lemované sloupy mramorovou nápisovou desku s textem. 50°39′29,57″ s. š., 15°30′41,01″ v. d.
  • márnice 50°39′30,49″ s. š., 15°30′42,86″ v. d.
  • brána, na západní straně 50°39′29,66″ s. š., 15°30′40,29″ v. d.
  • brána s brankou, na východní straně 50°39′30,06″ s. š., 15°30′43,21″ v. d.
 • st. 47, 103, 160, pp. 438, 1220/3, 1223/2, 1225, 1227/1, 1227/3, 1227/5, 1231/18, 1511/1.
 • evangelická modlitebna 50°39′29,76″ s. š., 15°30′41,8″ v. d.
 • evangelická škola, čp. 127 50°39′32,68″ s. š., 15°30′42,57″ v. d.
 • evangelická fara, čp. 77 50°39′40,43″ s. š., 15°30′37,66″ v. d.

Poznámka: Z Památkového katalogu není zřejmé, zda zmíněná modlitebna, fara a škola jsou součástí souboru, protože nejsou popsané a nemají ani založen vlastní list s katalogovým číslem. Rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku není publikováno.
Památkově chráněno od 10. prosince 2019.

Kacanovy

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37337632)


Kacanovy - sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (1).JPG
 
Kategorie „Kacanovy - sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kacanovy - sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16684/6-2629
Pam. katalog
MIS
Kacanovy při pensionátu
50°33′21,17″ s. š., 15°8′30,07″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na okraji zahrady domu čp. 19 při silnici z Kacanov na Pohoří, za penzionem Králíček. Kvadratický pískovcový sokl vynáší hladký dřík s kaplicí s reliéfy (Ukřižování vpředu, sv. Barbory vzadu, sv. Doroty vpravo a sv. Kateřiny vlevo), kterou ukončuje koruna a široká hlavice s akantovým listem a volutami, na níž stojí socha světce. ) a hlavici, na níž dosedá socha světce. Monument byl v minulosti polychromován (na soklu bledě modrá, na hlavici pozůstatky okru, pod ní červená barva).

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 26. března 1964.

Kopicův statek (Q12030187)


Kopicův statek (Kacanovy čp. 64) v srpnu 2023.jpg
 
Kategorie „Kopicův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kopicův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26620/6-2627
Pam. katalog
MIS
Kacanovy Kacanovy 64
50°33′20,6″ s. š., 15°9′32,27″ v. d.
Venkovská usedlost takzvaný „Kopicův statek“ nebo „Jirošova rychta“. Čtyřboký dvůr z 18. století tvoří patrový roubený dům postavený kolem roku 1787, na který navazuje kamenná stodola, dále hospodářské objekty a kamenná brána. Součástí areálu usedlosti je i samostatně stojící roubená stodola a socha sv. Jiří z roku 1806.
 • obytná budova, stodola I., brána, stodola II, hospodářská budova, st. 23
 • socha sv. Jiří, pp. 946/3

Poznámka: S účinností od 25. 11. 2017 bylo pod rejstříkovým číslem 4488 vyhlášeno ochranné pásmo Kopicova statku, která zahrnuje galerii skalních reliéfů Vojtěcha Kopice.
Památkově chráněno od 26. března 1964.

Zvonice (Q37337620)


Radeč (u Kacanov v Českém ráji) - kaple se zvoničkou (2).jpg
 
Kategorie „Chapel in Radeč (Kacanovy)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Radeč (Kacanovy)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33066/6-4761
Pam. katalog
MIS
Kacanovy Na Radči, pp. 74
50°32′55,37″ s. š., 15°10′19,43″ v. d.
Kaple se zvonicí, zhotovená Janem Zemanem ze Žernova, byla postavena na aerenthalském panství roku 1836 nákladem radečských i občanů osady Bukovina a Nouzov. Někdejší zvon nesl dataci 1837. Kaple a jediný dům jsou posledními pozůstatky zaniklé obce Radeč.

Památkově chráněno od 10. března 1987.

Památková ochrana zrušena 31. března 2023 Usedlost čp. 57 (Q37337651)


Kacanovy - čp. 57 (srpen 2023).jpg
 
Kategorie „Kacanovy 57 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kacanovy 57 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35870/6-2628
Pam. katalog
MIS
Kacanovy Kacanovy 57
50°33′7,89″ s. š., 15°8′48,28″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez stodoly na parc. č. 4/3. Patrový dům pojizerského typu byl postaven v poslední třetině 18. století. Jedná se o roubené stavení s dlouhou pavlačí s vyřezávanými sloupky, kryté sedlovou střechou. Současná podoba objektu je výsledkem rekonstrukce z 90. let 20. století. Zapsáno pod názvem Mlejnkova chalupa.

Poznámka: přemístěno v rámci parcely směrem na sever
Památkově chráněno od 26. března 1964.
Památková ochrana zrušena 31. března 2023.

Karlovice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q12030834)


Sedmihorky, kostel sv. Jiří, celkový pohled.JPG
 
Kategorie „Church of Saint George (Karlovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint George (Karlovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14366/6-2633
Pam. katalog
MIS
Karlovice Přáslavice
50°33′37,04″ s. š., 15°12′35,45″ v. d.
Kostel sv. Jiří

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí součásti, MIS samostatně zaměřuje ohradní zeď a bránu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37340210)


Karlovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Karlovice (Semily District)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Karlovice (Semily District)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100233
Pam. katalog
MIS
Karlovice Přáslavice, proti čp. 24, pp. 313/1
50°33′41,98″ s. š., 15°12′33,7″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 14. dubna 2003.

Rozcestník (Q38094810)


Sedmihorky, rozcestník.jpg
 
Kategorie „Milestone in Sedmihorky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milestone in Sedmihorky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105398
Pam. katalog
MIS
Sedmihorky pp. 1599, Sedmihorky, u železničního přejezdu směrem k lázním
50°33′38,56″ s. š., 15°11′55,22″ v. d.
Rozcestník

Poznámka: MonumNet uvádí sídelní útvar i místní část Karlovice, ale parcelní číslo odpovídá místní části Sedmihorky.
Památkově chráněno od 11. července 2014.

Pomník MUDr. Antonína Šlechty (Q38094804)


Pomník_-_dr-_A-_Šlechta_(Sedmihorky)_2012-09-16_17-46-16.jpg
 
Kategorie „Monument to Antonín Šlechta in Sedmihorky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Monument to Antonín Šlechta in Sedmihorky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17946/6-2632
Pam. katalog
MIS
Sedmihorky Lázně Sedmihorky, pp. 1411
50°33′14,03″ s. š., 15°11′46,96″ v. d.
Pomník MUDr. Antonína Šlechty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38090833)


Radvánovice (v Českém ráji, obec Karlovice) - kříž u zvoničky (1).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Radvánovice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross (Radvánovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39659/6-2634
Pam. katalog
MIS
Radvánovice u zvoničky
50°33′6,76″ s. š., 15°13′24,38″ v. d.
Krucifix

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panna Marie Immaculata (Q38092250)


Roudný (v Českém ráji, obec Karlovice) - socha Panny Marie Immaculaty (3).jpg
 
Kategorie „Statue of Virgin Mary Immaculata (Roudný) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Virgin Mary Immaculata (Roudný) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51476/6-6255
Pam. katalog
MIS
Roudný u cesty jižně od čp. 31, pp. 563
50°33′22,82″ s. š., 15°14′9,13″ v. d.
Socha P. Marie Immaculata

Památkově chráněno od 25. února 2002.

Kříž (Q38141072)


Svatoňovice (u Karlovic, v Českém ráji) - kříž mezi domy čp. 21 a čp. 6 (1).jpg
 
Kategorie „Wayside cross in Svatoňovice (Karlovice)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Svatoňovice (Karlovice)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51179/6-6208
Pam. katalog
MIS
Svatoňovice u silnice v západní části vsi, mezi čp. 6 a 21, pp. 817/3
50°34′5,16″ s. š., 15°13′3,28″ v. d.
Kříž

Poznámka: MonumNet uvádí umístění „nad odbočkou Svatoňovice - Semily v dolní části obce“
Památkově chráněno od 4. října 2001.

Krucifix (Q38141067)


Svatoňovice (u Karlovic, v Českém ráji) - kříž v osadě Za Hájem (2).jpg
 
Kategorie „Wayside cross Za Hájem (Svatoňovice)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross Za Hájem (Svatoňovice)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105695
Pam. katalog
MIS
Svatoňovice Za Hájem, pp. 805
50°34′21,79″ s. š., 15°13′44,83″ v. d.
Krucifix

Poznámka: MonumNet uvádí část obce Karlovice, ale parcelní číslo odpovídá lokalitě Za Hájem v části Svatoňovice. PaGIS ale do těchto míst žádný objekt zaměřen nemá. MIS neobsahuje žádný dokument k této památce.
Památkově chráněno od 11. srpna 2015.

MonumNet uvádí příslušnost do Karlovic i u kapličky s rejstříkovým číslem 28019/6-2630 (PkMIS•Sez•Obr•WD) u statku Valdštejnsko, která se podle MIS nachází na území města Turnova v katastrálním území Mašov u Turnova.

Klokočí

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kovárna se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37421770)


Klokočí, kovárna se sochou svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25134/6-2638
Pam. katalog
MIS
Klokočí Klokočí 2, pod Rotštejnem ve skále
50°35′36,62″ s. š., 15°13′31,06″ v. d.
Kovárna vytesaná do pískovcového skalního bloku. Je datována rokem 1813 a za vznik údajně vděčí kamenickému mistru Votrubovi z Vesce pod Kozákovem. Součástí areálu je i socha sv. Jana Nepomuckého, rovněž tesaná ve skále, pocházející z roku 1718.

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Boží muka na Fialníku (Q38189016)


Vesec, boží muka.jpg
 
Kategorie „Column shrine "Fialník" “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Column shrine "Fialník" “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38546/6-2693
Pam. katalog
MIS
Klokočí při cestě z Klokočí do Vesce
50°36′5,93″ s. š., 15°13′42,92″ v. d.
Pískovcová boží muka pochází snad z 18. století. Podle J. V. Scheybala se jedná o jednu z nejstarších božích muk v regionu. V roce 2012 byla památka zrestaurována.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q37421754)


Klokočí křížek.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47027/6-2636
Pam. katalog
MIS
Klokočí pp. 47/4
50°36′5,86″ s. š., 15°13′22,27″ v. d.
Stojí na východním okraji obce u cesty k Fialníku a dále do Vesce. Kříž byl postaven nákladem Václava Vlčka sedláka z Klokočí v roce 1847. Na dvou přízemních stupních je umístěn hranolový sokl, ukončený jednoduchou odstupňovanou římsou, na který navazuje masivní dřík z načervenalého pískovce. Na čelní straně dříku v geometricky orámované nice reliéf Panny Marie Bolestné, v bočních nikách reliéfy sv. Kateřiny (vpravo) a sv. Václava (vlevo). Vrcholovou hlavici tvoří dvě vybíhající spojené voluty, mezi nimiž je zavěšen hrozen a list vinné révy. Nároží v místech akroterií dekorují dvě okřídlené andělské hlavičky. Z hlavice vyrůstá torzo nástavce, do nějž byl zapuštěn kovový kříž.

Poznámka: V MonumNetu dříve nazváno „boží muka“ (jde o podstavec kříže).
Památkově chráněno od 26. března 1964.

Výklenková kaplička se sochou svatého Václava (Q117883399)


Klokočí - kaplička sv. Václava.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106276
Pam. katalog
MIS
Klokočí u čp. 5, pp. 1750/7
50°36′1,51″ s. š., 15°13′13,97″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Václava stojí v uliční zástavbě obce před domem čp. 5. Byla zřízena v roce 1805 pravděpodobně nákladem obce. Zděná stavba na obdélném půdoryse se sedlovou střechou a hlubokou nikou na čelní straně se sochou.

Památkově chráněno od 26. ledna 2018.

Košťálov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Košťálov (Q12031349)


Valy_hradu_Košťálov.jpg
 
Kategorie „Košťálov castle (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Košťálov castle (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22971/6-2640
Pam. katalog
MIS
Košťálov v dolní části obce
50°34′24,09″ s. š., 15°22′59,76″ v. d.
Hrad Košťálov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost Janďourkov (Q33317414)


Košťálov, usedlost čp.70.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50839/6-6174
Pam. katalog
MIS
Košťálov Košťálov 70
50°34′28,78″ s. š., 15°23′9,06″ v. d.
Venkovská usedlost Janďourkov

Památkově chráněno od 23. února 2001.

Vodní mlýn (Q33317407)


Košťálov, vodní mlýn čp.63.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50850/6-6184
Pam. katalog
MIS
Košťálov Košťálov 63
50°34′28,39″ s. š., 15°22′54,96″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 28. března 2001.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q37423255)


Košťálov-kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James (Košťálov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James (Košťálov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38115/6-2641
Pam. katalog
MIS
Košťálov 50°34′20,86″ s. š., 15°24′14,6″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní mlýn (Q33250212)


Kundratice, Machův mlýn čp.60.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34245/6-2652
Pam. katalog
MIS
Kundratice Kundratice 60
50°34′53,67″ s. š., 15°25′34,39″ v. d.
Vodní mlýn Machův

Poznámka: portál přenesen do Muzea Semily
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Špýchar usedlosti čp. 48 (Q37448407)


Kundratice, špýchar usedlosti čp.48.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14952/6-2651
Pam. katalog
MIS
Kundratice Kundratice 48
50°34′58,55″ s. š., 15°26′5,25″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37448384)


Kundratice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23937/6-2650
Pam. katalog
MIS
Kundratice při škole
50°35′2,67″ s. š., 15°25′51,84″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q37448368)


Kundratice (u Košťálova) - tvrziště (stav září 2023) (16).jpg
 
Kategorie „Tvrziště Kundratice (Košťálov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrziště Kundratice (Košťálov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26252/6-2649
Pam. katalog
MIS
Kundratice návrší nad čp. 11 a 86
50°35′6,12″ s. š., 15°26′16,48″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kruh

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 105 (Q33521416)


Kruh, usedlost čp.105.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15738/6-2646
Pam. katalog
MIS
Kruh Kruh 105
50°33′22,58″ s. š., 15°28′50,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost U Tuláčků, Ve dvoře (Q33521409)


Kruh u Jilemnice, pohled na Tuláčkův statek.jpg
 
Kategorie „Tuláčkův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tuláčkův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33151/6-2645
Pam. katalog
MIS
Kruh Kruh 1
50°33′51,26″ s. š., 15°28′53,61″ v. d.
Venkovská usedlost U Tuláčků, Ve dvoře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ktová

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 44 (Q37446976)


Ktová-brána usedlosti č.44.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18520/6-2648
Pam. katalog
MIS
Ktová Ktová 44
50°31′1,1″ s. š., 15°14′50,66″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie Immaculaty s železným kovaným plůtkem a brankou (Q37446933)


Ktová 3.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51234/6-6234
Pam. katalog
MIS
Ktová 50°31′10,9″ s. š., 15°14′53,41″ v. d. Socha P. Marie (Immaculata) s železným kovaným plůtkem a brankou

Památkově chráněno od 20. prosince 2001.

Smírčí kříž (Q37446957)


Ktová-smírčí kříž u cesty z Trosek do Kabátů.jpg
 
Kategorie „Penitence cross (Ktová) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Penitence cross (Ktová) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51230/6-6308
Pam. katalog
MIS
Ktová cesta z Trosek do Kabátů u čp. 36
50°31′6,75″ s. š., 15°14′13,88″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 19. prosince 2001.

Levínská Olešnice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37455825)


Levinska Olesnice Nejsv Trojice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19448/6-2727
Pam. katalog
MIS
Levínská Olešnice při čp. 161
50°31′38,89″ s. š., 15°32′11,26″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Všech svatých (Q27866174)


Levinska Olesnice kostel Vsech svatych.jpg
 
Kategorie „All Saints church (Levínská Olešnice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „All Saints church (Levínská Olešnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37222/6-2726
Pam. katalog
MIS
Levínská Olešnice 50°31′34,32″ s. š., 15°31′59,91″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Levín (Q23038361)


Levínská Olešnice - pozůstatky hradu Levín (stav březen 2023) (6).jpg
 
Kategorie „Levín Castle (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Levín Castle (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37491/6-2725
Pam. katalog
MIS
Levínská Olešnice 50°31′26,79″ s. š., 15°31′15,24″ v. d. Terénní pozůstatky zaniklého hradu ze 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q37455802)


Levinska Olesnice kriz 2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51235/6-6310
Pam. katalog
MIS
Levínská Olešnice při komunikaci Levínská Olešnice - Vrchovina
50°31′8,44″ s. š., 15°31′59,12″ v. d.
Kříž

Památkově chráněno od 27. prosince 2001.

Krucifix (Q38232185)


Kříž a zvonička Žďár u Staré Paky.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100585
Pam. katalog
MIS
Žďár 50°32′6,86″ s. š., 15°30′52,2″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 2. října 2003.

Tvrz Pravín (Hradiště, Ždírec) (Q38232192)


Žďár (u Staré Paky) - tvrziště Pravín, zvané též Hradiště či Ždírec (stav březen 2023) (15).jpg
 
Kategorie „Pravín “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pravín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36477/6-2877
Pam. katalog
MIS
Žďár na ostrožně na východním okraji osady Ždírec
50°31′40,7″ s. š., 15°30′29,68″ v. d.
Tvrz Hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Libštát

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov Českobratrské církve evangelické (Q37458155)


Libštát-hřbitov Českobratrské církve evangelické-kostel.jpg
 
Kategorie „Evangelical cemetery in Libštát “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical cemetery in Libštát “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51197/6-6227
Pam. katalog
MIS
Libštát Hoření Kopec, st. 173/1, 173/2, pp. 1498, 1499/1
50°32′59,2″ s. š., 15°25′30,15″ v. d.
Hřbitov Českobratrské církve evangelické. Areál evangelické modlitebny se hřbitovem a dřevěnou zvonicí budovaný mezi lety 1839 a 1842. Podoba objektu vychází z prostých sakrálních forem s prvky venkovského baroka.

Památkově chráněno od 15. listopadu 2001.

Socha Panny Marie (Q37458177)


Libštát - socha Panny Marie na náměstí (září 2023).jpg
 
Kategorie „Statue of Virgin Mary in Libštát “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Virgin Mary in Libštát “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34706/6-2658
Pam. katalog
MIS
Libštát náměstí, pp. 2126/1
50°33′35,03″ s. š., 15°24′56,02″ v. d.
Pohledově exponovaná pískovcová socha patrně z počátku 19. století, na podstavci datovaná obnova roku 1882. Zlidovělé barokní tvarosloví.

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Dům čp. 2 (Q33521205)


Libštát - čp. 2 (září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Libštát 2 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libštát 2 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27978/6-2655
Pam. katalog
MIS
Libštát Libštát 2
50°33′32,16″ s. š., 15°25′4,47″ v. d.
Přízemní roubený dům je situován ve svahu pod kostelním areálem. Sklon terénu vyrovnává suterén s hospodářskými prostory přístupnými od komunikace. Objekt sloužící i jako škola byl postaven v roce 1781 a upraven v druhé polovině 19. století a roce 1922.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl jako „venkovskou usedlost“.
Památkově chráněno od 26. března 1963.

Dům čp. 4 (Q33521212)


Libštát - čp. 4 (září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Libštát 4 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libštát 4 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19088/6-2657
Pam. katalog
MIS
Libštát Libštát 4, při mostě přes Olešku, st. 113
50°33′31,13″ s. š., 15°25′4,56″ v. d.
Přízemní zděný objekt pochází z počátku 19. století a současná podoba je výsledkem úprav z jeho druhé poloviny. Údajně roubená, později ohozená. Intaktně dochovaný dům zaujme především netradičně zdobenou štítovou lomenicí, která je unikátní ukázkou precizní řezbářské práce. V domě podle evidenčního listu bývala kdysi škola.

Poznámka: Původně byla do státního rejstříku zapsána chalupa čp. 1 a v MonumNetu pod tímto rejstříkovám číslem uvedena venkovská usedlost čp. 1, ačkoliv popis „při mostě přes Olešku“ tomu příliš neodpovídal. Poté byla identifikace památky změněna na dům čp. 4. Památkový katalog však nezmiňuje, že by došlo někdy k přečíslování.
Památkově chráněno od 26. března 1963.

Kamenný most se sochami (Q37458192)


Silniční_most_(Libštát).JPG
 
Kategorie „Stone bridge in Libštát “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone bridge in Libštát “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17701/6-2659
Pam. katalog
MIS
Libštát východní okraj obce, přes Olešku, pp. 2327/3
50°33′30,33″ s. š., 15°25′4,28″ v. d.
Unikátně dochovaný tříobloukový most z roku 1822 je zděný z kvádrů červeného pískovce a převádí silnici směřující na Lomnici přes říčku Olešku. Na návodní straně (východním parapetu) na dvojici pilířů stojí od roku 1851 sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého.

Památkově chráněno od 26. března 1963.

Loučky

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Antonína (Q24074520)


Loučky (okres Semily), kostel svatého Antonína Paduánského (3).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Anthony of Padua (Loučky) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Anthony of Padua (Loučky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103423
Pam. katalog
MIS
Loučky 50°37′1,35″ s. š., 15°13′5,74″ v. d. Kostel sv. Antonína

Památkově chráněno od 19. ledna 2009.

Martinice v Krkonoších

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37819205)


Martinice v Krkonoších - boží muka na hřbitově (stav listopad 2022) 02.jpg
 
Kategorie „Column shrine (Martinice v Krkonoších) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Column shrine (Martinice v Krkonoších) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49925/6-6103
Pam. katalog
MIS
Martinice v Krkonoších hřbitov
50°35′0,07″ s. š., 15°32′39,6″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 18. května 1999.

Železniční stanice Martinice v Krkonoších (Q19400951)


2013-09-14 Martinice v Krkonoších - nádraží ČD - (02).JPG
 
Kategorie „Martinice v Krkonoších (train station) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Martinice v Krkonoších (train station) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105843
Pam. katalog
MIS
Martinice v Krkonoších Martinice v Krkonoších 93, 96, 107
50°34′51,17″ s. š., 15°32′28,19″ v. d.
železniční stanice:
 • Martinice v Krkonoších, st. 18/5, 18/8, 18/9, 18/11, 18/12, 18/14, 429, pp. 814/1, 1181/4,
 • Roztoky u Jilemnice, pp. 1673/1
 • Horní Branná, pp. 1864/1

Památkově chráněno od 6. června 2016.

Mírová pod Kozákovem

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Rotštejn (Q631338)


Rotstein003.jpg
 
Kategorie „Rotštejn “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rotštejn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27970/6-2637
Pam. katalog
MIS
Bělá 50°35′39,39″ s. š., 15°13′27,29″ v. d. Hrad Rotštejn, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37025505)


Bukovina (Mírová pod Kozákovem), křížek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105774
Pam. katalog
MIS
Bukovina pp. 2325, východní část vsi
50°35′19,58″ s. š., 15°11′56,79″ v. d.
Krucifix. Kříž vznikl asi v první polovině 19. století jako památník na smrtelné dopravní neštěstí mladíka Jiřího Škody, obyvatele největšího tzv. Škodova statku čp. 7 (dnešní čp. 22) z vedlejší, dnes jen pod pomístním názvem známé Mimoně, které se stalo roku 1840 či 1841. Na čelní straně se nachází sv. Jiří jako Drakobijce pod baldachýnem, na západní stěně Panny Marie celé zahalené v plášti s rukama v prosebném sepětí a sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí. Podstavec završuje poškozená vzdutá hlavice s římsou s volutami, střapci a s výraznou dvojicí okřídlených andělských hlav. Do hlavice je ukotven litinový kříž s korpusem ukřižovaného Krista. Kamenické dílo je přiřčené místně známému umělci Ignáci Martincovi ze Sestroňovic. Kompletně dochovaný kříž s bohatě zdobenou litinovou vrcholovou částí neznámé slévárenské produkce se nachází dodnes na původním místě na rozcestí historických cest, mezi dvěma lípami na zatravněném cípu pozemku, za zahradou domu čp. 77. Nápis: „Památce smrti nešťastného / Jiřího Škody z Mimoně, který 24. dubna / 1841 v stáří 13 1/2 roku na tomto místě / od neopatrného vozky kolem jedoucího / nevinně vozem přejet byl. / Postavil otec nešťastného Jiří Škoda, / obnovil bratr jeho Jan Škoda. / L P 1886. a 1902.“

Památkově chráněno od 4. ledna 2016.

Kamenná brána usedlosti čp. 5 (Q37182662)


Brána u čp. 5 Dubecko.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41561/6-2688
Pam. katalog
MIS
Dubecko Dubecko 5
50°35′1,49″ s. š., 15°13′36,31″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: kamenná brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37182643)


Dubecko-kaplička2008b.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Dubecko) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Dubecko) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30646/6-2687
Pam. katalog
MIS
Dubecko při čp. 5
50°34′59,92″ s. š., 15°13′35,45″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Panny Marie (Q38050919)


Prackov kaplicka 2.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Prackov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Prackov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104202
Pam. katalog
MIS
Prackov 50°36′22,85″ s. š., 15°14′58,59″ v. d. Kaple Panny Marie

Památkově chráněno od 13. ledna 2011.

Sušárna ovoce u čp. 24 (Q38050923)


Prackov - sušárna ovoce u chalupy čp. 24 (3).jpg
 
Kategorie „Sušárna ovoce u čp. 24 (Prackov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sušárna ovoce u čp. 24 (Prackov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103812
Pam. katalog
MIS
Prackov u čp. 24
50°36′36,17″ s. š., 15°14′59,54″ v. d.
Sušárna ovoce

Památkově chráněno od 28. ledna 2010.

Skalní obydlí Drábovna (Q38050927)


NPP Kozákov 10.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35871/6-2689
Pam. katalog
MIS
Prackov 50°35′53,3″ s. š., 15°15′27,93″ v. d. Skalní obydlí Drábovna

Poznámka: na svazích Kozákova, při červené turistické značce z Vesce přes Okrouhlici na Kozákov
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mezní kříž (Q38094828)


Sekerkovy Loučky - mezní (smírčí) kříž při silnici k Chloumku a Turnovu (5).jpg
 
Kategorie „Stone cross in Sekerkovy Loučky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone cross in Sekerkovy Loučky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17720/6-2690
Pam. katalog
MIS
Sekerkovy Loučky při silnici k Chloumku
50°34′41,59″ s. š., 15°12′28,39″ v. d.
Hraniční kříž - mezní kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38094832)


Sekerkovy Loučky, socha (3).jpg
 
Kategorie „Statue of Immaculata in Sekerkovy Loučky “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Immaculata in Sekerkovy Loučky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19164/6-2691
Pam. katalog
MIS
Sekerkovy Loučky 50°34′50,98″ s. š., 15°12′39,23″ v. d. Socha Panny Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38189011)


Vesec (pod Kozákovem) - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Vesec (Mírová pod Kozákovem)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Vesec (Mírová pod Kozákovem)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29536/6-2692
Pam. katalog
MIS
Vesec 50°36′7,52″ s. š., 15°14′1,41″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Modřišice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost při čp. 10 (Q33415927)


Modřišice - čp. 10 (stav listopad 2021) (1).jpg
 
Kategorie „Modřišice 10 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Modřišice 10 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14235/6-2696
Pam. katalog
MIS
Modřišice při čp. 10
50°34′25,67″ s. š., 15°7′8,85″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q33415940)


Modřišice - čp. 14 (stav listopad 2021).jpg
 
Kategorie „Modřišice 14 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Modřišice 14 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27913/6-2694
Pam. katalog
MIS
Modřišice Modřišice 14
50°34′27,5″ s. š., 15°7′6,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37821703)


Modřišice - krucifix u zvonice (3).jpg
 
Kategorie „Wayside cross at the bell tower in Modřišice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross at the bell tower in Modřišice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35117/6-2697
Pam. katalog
MIS
Modřišice náves
50°34′27,29″ s. š., 15°7′12,81″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mříčná

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Smiřično (Q37816666)


Mříčná - tvrziště Smiřično (stav září 2023) (13).jpg
 
Kategorie „Smiřično “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smiřično “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25143/6-2699
Pam. katalog
MIS
Mříčná západně od harachovského dvora, severně od koupaliště
50°36′18,41″ s. š., 15°27′59,48″ v. d.
Tvrz Smiřično, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q33325031)


Mříčná 1.JPG
 
Kategorie „Mříčná 1 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mříčná 1 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12707/6-4419
Pam. katalog
MIS
Mříčná Mříčná 1
50°36′10,12″ s. š., 15°28′3,8″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrziště (Q37816673)


Mříčná - tvrziště u domu čp. 126 (stav září 2023) (4).jpg
 
Kategorie „Tvrziště u domu čp. 126 (Mříčná) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tvrziště u domu čp. 126 (Mříčná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36284/6-2698
Pam. katalog
MIS
Mříčná severozápadně od domu čp. 126
50°35′41,28″ s. š., 15°28′21,97″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Kateřiny (Q12030611)


Mříčná, kostel sv. Kateřiny.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Catherine of Alexandria (Mříčná) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Catherine of Alexandria (Mříčná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45408/6-2700
Pam. katalog
MIS
Mříčná 50°36′1,64″ s. š., 15°27′59,93″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vrata evangelického hřbitova (Q37816681)


Mříčná - evangelický hřbitov 9542.JPG
 
Kategorie „Gate of the protestant cemetery in Mříčná “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gate of the protestant cemetery in Mříčná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85211/6-2071
Pam. katalog
MIS
Mříčná 50°35′46,97″ s. š., 15°28′23,92″ v. d. Hřbitov evangelický, z toho jen: vrata

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Ohrazenice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rozcestník (Q38039543)


Ohrazenice - kamenný rozcestník obr1.jpg
 
Kategorie „Stone guidepost in Ohrazenice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stone guidepost in Ohrazenice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44870/6-2721
Pam. katalog
MIS
Ohrazenice křižovatka silnic
50°35′41,74″ s. š., 15°7′12,38″ v. d.
Kamenný rozcestník z roku 1813

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Olešnice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Chlum-Kozlov (Q11725120)


Chlum-Kozlov (2).jpg
 
Kategorie „Chlum-Kozlov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chlum-Kozlov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19671/6-2722
Pam. katalog
MIS
Olešnice 50°33′39,21″ s. š., 15°7′31,57″ v. d. Hrad Chlum, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie Bozkovské (Q38039948)


Olešnice, socha Panny Marie Bozkovské.jpg
 
Kategorie „Statue of Virgin Mary of Bozkov in Olešnice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Virgin Mary of Bozkov in Olešnice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19900/6-2724
Pam. katalog
MIS
Olešnice při škole
50°32′47,27″ s. š., 15°7′10,22″ v. d.
Socha P. Marie Bozkovské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 16 (Q33323645)


Olešnice, usedlost čp.16.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30210/6-2723
Pam. katalog
MIS
Olešnice Olešnice 16
50°32′45,58″ s. š., 15°7′8,01″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Peřimov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lukšův mlýn (Q33420961)


Peřimov - Lukšův mlýn čp. 76 (stav září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Lukšův mlýn “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lukšův mlýn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49682/6-6090
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 75
50°37′8,97″ s. š., 15°26′33,29″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 26. února 1999.

Usedlost čp. 77 (Q33420979)


Peřimov 77 - CIMG2065.jpg
 
Kategorie „Peřimov 77 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 77 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50114/6-6119
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 77
50°37′5,93″ s. š., 15°26′31,4″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 2. listopadu 1999.

Usedlost čp. 93 (Q33421023)


Peřimov - čp. 93 (stav září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Peřimov 93 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 93 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50848/6-6182
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 93
50°37′3,6″ s. š., 15°27′12,07″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. března 2001.

Usedlost čp. 89 (Q33420990)


Peřimov - čp. 89 (stav září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Peřimov 89 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 89 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50849/6-6190
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 89
50°37′4,65″ s. š., 15°27′1,38″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. května 2001.

Silniční most přes Jizeru (Q17375924)


Most-Perimov-02.JPG
 
Kategorie „Peřimovský most “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimovský most “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39985/6-2733
Pam. katalog
MIS
Peřimov mezi Peřimovem a Dolní Sytovou
50°37′27,93″ s. š., 15°26′28,71″ v. d.
Silniční most přes Jizeru

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38047079)


Peřimov - křížek mezi chalupami čp. 34 a 32 (stav září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Peřimov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross (Peřimov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17154/6-2735
Pam. katalog
MIS
Peřimov při škole
50°37′7,31″ s. š., 15°27′20,07″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 105 (Q33421056)


Peřimov - Peřimov - čp. 105 (stav září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Peřimov 105 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 105 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101389
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 105
50°37′6,12″ s. š., 15°27′27,6″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 7. února 2005.

Usedlost čp. 18 (Q33421039)


Peřimov - čp. 18 (stav září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Peřimov 18 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 18 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101254
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 18
50°37′1,68″ s. š., 15°27′42,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. listopadu 2004.

Dům čp. 16 (Q33421007)


Peřimov - čp. 16 (stav září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Peřimov 16 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 16 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24805/6-2734
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 16
50°37′0,05″ s. š., 15°27′41,28″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost Na skali (Q33420947)


Peřimov - statek Na Skali čp. 76 (stav září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Peřimov 76 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peřimov 76 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19838/6-2732
Pam. katalog
MIS
Peřimov Peřimov 76
50°37′9,47″ s. š., 15°26′30,22″ v. d.
Venkovská usedlost Na skali

Poznámka: Částečně roubený statek s bohatě zdobenou lomenicí, postavený roku 1847 na skalnatém svahu nad potokem Olšinou na místě někdejší tvrze. Část chléva a stodola odbourány. K domu náležely polnosti s největší výměrou ve vsi (20 ha). S místem se pojí pověst o loupežnících vztahující se k dobám, kdy les zasahoval až k potoku a v Peřimově bývala jen tři čtyři stavení, dřevěný mlýn a loupežnická tvrz na skále. Zaznamenal ji Jaromír Horáček v knize Hadí štěstí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Poniklá

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q38237107)


Poniklá, kostel svatého Jakuba.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James (Poniklá) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James (Poniklá) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14280/6-2736
Pam. katalog
MIS
Poniklá 50°39′41,33″ s. š., 15°27′50,25″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38050168)


Poniklá, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16560/6-2737
Pam. katalog
MIS
Poniklá při kostele
50°39′39,77″ s. š., 15°27′51,51″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 159 (Q38050172)


Poniklá, dům čp.159.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37683/6-2739
Pam. katalog
MIS
Poniklá Poniklá 159
50°39′49,97″ s. š., 15°27′58,55″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 212 (Q33323818)


Poniklá, usedlost čp.212.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21185/6-2738
Pam. katalog
MIS
Poniklá Poniklá 212
50°39′49,81″ s. š., 15°27′52,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 68 (Q33323812)


Poniklá, dům čp.68.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22853/6-2742
Pam. katalog
MIS
Poniklá Poniklá 68
50°39′15,75″ s. š., 15°27′9,9″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Most přes Jizeru (Q108764341)


Poniklá - kamenný most přes Jizeru Na Mejtě, v části Přívlaka (11).jpg
 
Kategorie „Road bridge in Poniklá “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Road bridge in Poniklá “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106740
Pam. katalog
MIS
Přívlaka 50°38′43,72″ s. š., 15°27′36,89″ v. d. kamenný silniční most ze 60. let 19. století

Památkově chráněno od 17. září 2021.

Přepeře

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38045451)


Přepeře (u Turnova) památkově chráněný krucifix při čp. 57 a 54.jpg
 
Kategorie „Crucifix at Přepeře čp. 57 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Crucifix at Přepeře čp. 57 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31893/6-2745
Pam. katalog
MIS
Přepeře při čp. 57
50°34′58,96″ s. š., 15°6′47,41″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q24282885)


Přepeře (u Turnova) - kostel sv. Jakuba Většího, pohled od Jizery (1).jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37579/6-2743
Pam. katalog
MIS
Přepeře 50°34′56,59″ s. š., 15°6′47,2″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hřbitovní kaple (Q38045444)


Přepeře 2021-05 10.jpg
 
Kategorie „Cemetery chapel in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cemetery chapel in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11302/6-5932
Pam. katalog
MIS
Přepeře 50°35′7,54″ s. š., 15°6′56,46″ v. d. Kaple hřbitovní

Památkově chráněno od 29. května 1996.

Fara (Q31208699)


Přepeře (u Turnova) - fara čp. 10 (stav listopad 2021) (2).jpg
 
Kategorie „Rectory in Přepeře (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Přepeře (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101004
Pam. katalog
MIS
Přepeře Přepeře 10
50°34′59,44″ s. š., 15°6′51,92″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 22. dubna 2004.

Usedlost čp. 19 (Q31208706)


Přepeře (u Turnova) - statek čp. 19 (stav listopad 2021) (1).jpg
 
Kategorie „Přepeře 19 (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přepeře 19 (Semily District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19988/6-2746
Pam. katalog
MIS
Přepeře Přepeře 19
50°34′57,67″ s. š., 15°6′56,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svaté Agáty (Q38236940)


Přepeře - socha sv. Agáty u silnice na okraji Příšovic (stav září 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Agatha in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Agatha in Přepeře “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20397/6-2744
Pam. katalog
MIS
Přepeře při cestě k Příšovicům
50°34′53,1″ s. š., 15°5′54,82″ v. d.
Socha sv. Agáty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Příkrý

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38046330)


Morový_sloup_v_Dolním_konci.jpg
 
Kategorie „Wayside cross in Dolní konec (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Dolní konec (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100603
Pam. katalog
MIS
Příkrý 50°37′47,71″ s. š., 15°21′19,22″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 14. října 2003.

Dům čp. 64, usedlost na Kozím rohu (Q38046305)


Příkrý - areál usedlosti čp. 64 (stav červen 2023) (1).jpg
 
Kategorie „Příkrý 64 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Příkrý 64 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12450/6-6001
Pam. katalog
MIS
Příkrý Příkrý 64, na okraji vsi, Přední kruh
50°38′0,19″ s. š., 15°21′41,14″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: bylo evidováno duplicitně též jako 12450/6-6101 (PkMIS•Sez•Obr•WD) s označením „venkovská usedlost na Kozím rohu“
Památkově chráněno od 22. září 1997.

Sousoší Kalvárie (Q38046310)


Kalvarie_v_Příkrém.jpg
 
Kategorie „Kalvárie (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalvárie (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41426/6-2748
Pam. katalog
MIS
Příkrý při zvonici
50°37′28,39″ s. š., 15°21′53,45″ v. d.
Sousoší Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38046317)


Příkrý - kříž u bývalé polní cesty ke Škodějovu, u objektů zemědělského družstva (2).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32443/6-2747
Pam. katalog
MIS
Příkrý polní cesta ke Škodějovu
50°37′33,62″ s. š., 15°22′9,18″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38046323)


Příkrý - boží muka na návsi (1).jpg
 
Kategorie „Boží muka (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka (Příkrý) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50920/6-6185
Pam. katalog
MIS
Příkrý uprostřed návsi
50°37′28,6″ s. š., 15°21′53,64″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 6. dubna 2001.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38230059)


Škodějov - sloup se sochou Panny Marie na Zimrově (1).jpg
 
Kategorie „Maria column in Škodějov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column in Škodějov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22777/6-2806
Pam. katalog
MIS
Škodějov na Zimrově
50°38′45,87″ s. š., 15°23′24,61″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zvonice (Q38230055)


Škodějov - zvonička (4).jpg
 
Kategorie „Bell tower (Škodějov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bell tower (Škodějov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26903/6-2805
Pam. katalog
MIS
Škodějov při čp. 18
50°38′23,77″ s. š., 15°23′26,67″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radostná pod Kozákovem

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple studánky (Q37455267)


Kaple v Lestkově 01.JPG
 
Kategorie „Chapel in Lestkov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Lestkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25957/6-2749
Pam. katalog
MIS
Lestkov 50°35′36,38″ s. š., 15°15′31,18″ v. d. Kaple studánky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37455292)


Krucifix v Lestkově 01.JPG
 
Kategorie „Wayside cross in Lestkov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Lestkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100875
Pam. katalog
MIS
Lestkov při komunikaci k Loktuši
50°34′50,2″ s. š., 15°14′31,69″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 10. února 2004.

Kaplička (Q38191744)


Volavec, kaplička.JPG
 
Kategorie „Chapel in Volavec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel in Volavec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22814/6-2750
Pam. katalog
MIS
Volavec náves
50°34′8,83″ s. š., 15°14′32,82″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Rovensko pod Troskami

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q24576357)


Rovensko-kostel-a-zvonice2008.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Rovensko pod Troskami) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Rovensko pod Troskami) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21260/6-2766
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami 50°32′28,34″ s. š., 15°15′35,02″ v. d. Kostel sv. Václava (st. 360), dřevěná zvonice (st. 362), pomník padlým (pp. 2026).

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Václava (Q38092368)


Rovensko 2010-8.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32835/6-2770
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami při nádraží
50°31′57,45″ s. š., 15°15′49,28″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Busta Svatopluka Čecha (Q38092361)


Svatopluk Čech, Rovensko.jpg
 
Kategorie „Monument to Svatopluk Čech in Rovensko pod Troskami “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Monument to Svatopluk Čech in Rovensko pod Troskami “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18707/6-4764
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami Revoluční, park
50°32′17,48″ s. š., 15°15′26,04″ v. d.
Socha - busta Svatopluka Čecha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38092375)


Mariánský sloup v Rovensku 01.JPG
 
Kategorie „Maria column in Rovensko pod Troskami “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column in Rovensko pod Troskami “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14367/6-2769
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami náměstí
50°32′5,6″ s. š., 15°15′34,48″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Rozhovor (Q38092356)


Rovensko 2010-6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19690/6-4757
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami náměstí
50°32′6,2″ s. š., 15°15′35,85″ v. d.
Sousoší Rozhovor

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě (Q38092348)


Rovensko pod Troskami, socha svatého Jana Nepomuckého v areálu fary.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24053/6-2773
Pam. katalog
MIS
Rovensko pod Troskami most, Komenského
50°32′28,44″ s. š., 15°15′32,16″ v. d.
Silniční most, z toho jen: socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37007213)


Blatec-Nepomuk.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47290/6-2531
Pam. katalog
MIS
Blatec před čp. 6
50°33′1,52″ s. š., 15°14′48,08″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38231275)


Štěpánovice, krucifix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38063/6-2532
Pam. katalog
MIS
Štěpánovice při cestě
50°32′46,83″ s. š., 15°14′15,87″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38231281)


Krucifix u cesty Štěpánovice-Rovensko.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24563/6-2533
Pam. katalog
MIS
Štěpánovice při vsi
50°32′30,82″ s. š., 15°14′55,7″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Roztoky u Jilemnice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 136 (Q35822896)


Roztoky u Jilemnice - chalupa čp. 136 v části zvané Dolánky 05.jpg
 
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 136 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 136 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14836/6-2779
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice Roztoky u Jilemnice 136, místní část Dolánky
50°32′59,18″ s. š., 15°28′57,41″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q38092533)


Roztoky u Jilemnice Kostel sv. Filipa a Jakuba 1.JPG
 
Kategorie „Church of Saints Philip and James in Roztoky u Jilemnice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Philip and James in Roztoky u Jilemnice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100925
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice 50°33′53,74″ s. š., 15°30′1,25″ v. d. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Památkově chráněno od 26. února 2004.

Sousoší Korunování Panny Marie (Q38092546)


Roztoky u Jilemnice - sousoší Korunování Panny Marie druhotně využité jako součást náhrobku na starém hřbitově 05.jpg
 
Kategorie „Sousoší Korunování Panny Marie (Roztoky u Jilemnice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sousoší Korunování Panny Marie (Roztoky u Jilemnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35038/6-2774
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice starý hřbitov
50°33′13,17″ s. š., 15°29′36,84″ v. d.
Sousoší Korunování P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kříž (Q38092541)


Roztoky u Jilemnice - smírčí kříž na Prklíně (resp. Perklíně, Purklíně) 02.jpg
 
Kategorie „Penitence cross (Roztoky u Jilemnice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Penitence cross (Roztoky u Jilemnice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44997/6-2776
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice na Perklíně, při čp. 160
50°32′49,14″ s. š., 15°29′15,64″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 29 (Q35823283)


Roztoky u Jilemnice - chalupa čp. 29 (1).jpg
 
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 29 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 29 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38720/6-2778
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice Roztoky u Jilemnice 29
50°33′7,43″ s. š., 15°29′27,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 22 (Q35823332)


Roztoky u Jilemnice - chalupa čp. 22 (2).jpg
 
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 22 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roztoky u Jilemnice 22 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41178/6-2777
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Jilemnice Roztoky u Jilemnice 22
50°33′19,29″ s. š., 15°29′41,01″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Roztoky u Semil

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie Bozkovské (Q38092566)


Roztoky u Semil - sloup se sochou Panny Marie Bozkovské v Koutsku (3).jpg
 
Kategorie „Sloup se sochou Panny Marie Bozkovské (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sloup se sochou Panny Marie Bozkovské (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49905/6-6105
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Semil Koutsko, při polní cestě k Bozkovu
50°39′38,87″ s. š., 15°21′23,27″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie Bozkovské

Poznámka: MIS uvádí jakožto umístění osadu Dolenec, jež leží severozápadně od Roztok při silnici do Jesenného.
Památkově chráněno od 18. května 1999.

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38092561)


Roztoky u Semil - sloup se sochou Panny Marie Bozkovské (4).JPG
 
Kategorie „Socha Panny Marie Immaculaty (Roztoky u Semil) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Socha Panny Marie Immaculaty (Roztoky u Semil) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12750/6-2775
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Semil 50°39′29,57″ s. š., 15°22′15,88″ v. d. Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie v naději (Q38092555)


Roztoky u Semil - socha Panny Marie na Buči (2).jpg
 
Kategorie „Socha Panny Marie (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Socha Panny Marie (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12751/6-5708
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Semil na Buči - pp. 402
50°39′59,24″ s. š., 15°22′25,33″ v. d.
Socha P. Marie v naději

Památkově chráněno od 12. července 1994.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38092550)


Roztoky u Semil - socha sv. Jana Nepomuckého (3).jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Roztoky u Semil)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12752/6-5689
Pam. katalog
MIS
Roztoky u Semil pp. 93/2
50°39′31,65″ s. š., 15°22′24,37″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 1. března 1994.

Slaná

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38095953)


Slaná, krucifix v areálu školy.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24684/6-4765
Pam. katalog
MIS
Slaná 50°34′51,08″ s. š., 15°19′45,63″ v. d. Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 43 (Q33317894)


Slaná, usedlost čp.43.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28027/6-2787
Pam. katalog
MIS
Slaná Slaná 43
50°34′46,09″ s. š., 15°19′35,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 45 (Q33243893)


Bořkov, usedlost čp.45.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32809/6-2786
Pam. katalog
MIS
Bořkov Bořkov 45
50°35′16,04″ s. š., 15°20′49,85″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stružinec

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Korunování Panny Marie (Q38139343)


Stružinec, socha Nejsvětější Trojice.jpg
 
Kategorie „Statue of the Corronation of Mary in Stružinec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of the Corronation of Mary in Stružinec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26429/6-2789
Pam. katalog
MIS
Stružinec vedle školní zahrady
50°33′6,92″ s. š., 15°21′30,94″ v. d.
Socha Korunování Panny Marie či Nejsvětější Trojice. Sousoší v novogotickém stylu z jemného světle okrového pískovce nechal na své náklady postavit Jan Otmar s manželkou Marií roku 1855, autorem je sochař Antonín Sucharda z Nové Paky. Nachází se stísněné mezi dvěma lipami.

Poznámka: MonumNet uvádí jako sochu Nejsvětější Trojice, Památkový katalog jako sochu Korunování Panny Marie. MonumNet neuvádí parcelní číslo.
Památkově chráněno od 31. března 1964.

Srub u čp. 24 (Q38139338)


Stružinec, srub u čp.24.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50840/6-6194
Pam. katalog
MIS
Stružinec u čp. 24
50°33′14,26″ s. š., 15°21′34,28″ v. d.
Venkovský dům - srub

Památkově chráněno od 11. června 2001.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38139332)


Stružinec, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34147/6-2790
Pam. katalog
MIS
Stružinec při čp. 122
50°33′27,27″ s. š., 15°21′53,42″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 5 (Q33257850)


Tuhaň, usedlost čp.5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky