Seznam kulturních památek v Rejštejně

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Rejštejn v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Rejštejn

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q38091332)


Rejštejn (okr. Klatovy), kostel sv. Bartoloměje od jihovýchodu.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Rejštejn) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Rejštejn) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23232/4-3277
Pam. katalog
MIS
Rejštejn st. 18, pp. 7
49°8′25,91″ s. š., 13°30′54,61″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje,. Kostel s obdélnou lodí, pětiboce ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Původně středověký, výrazně zbarokizovaný, se zajímavým stavebním vývojem. Kostel obklopený hřbitovem s barokním ohrazením. Ohradní zeď s branou, branka, schodiště.

Památkově chráněno od 26. března 1964.

Klášterský Mlýn

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
[[Spaunova vila | Spaunova vila]] (Q30789371)V poli Název nemá být odkaz!


Klášterský_mlýn_čp._4_(okr._Klatovy),_Spaunova_vila_od_východu,_detail.JPG
 
Kategorie „Villa of Maxmilian Spaun “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Villa of Maxmilian Spaun “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28288/4-4159
Pam. katalog
MIS
Klášterský Mlýn Klášterský Mlýn 4
49°8′36,82″ s. š., 13°30′44,43″ v. d.
Secesně-klasicistní vila z počátku 20. století podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Majitelem byl Maxmilián Spaun. Originální užití irizovaného skla v interiérech i exteriérech. Drobný anglický park se zahradou.

Památkově chráněno od 18. března 1983.

Radešov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 2 (Q38090298)


Radešov (Rejštejn) 05.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21223/4-3279
Pam. katalog
MIS
Radešov Radešov če. 2
49°9′20,78″ s. š., 13°30′29″ v. d.
Venkovský dům: obytné stavení, hospodářská budova, stodola. Typické horské zděné stavení z první poloviny 19. století, na střeše čtyřboká zvonička, pod chalupou valeně klenuté sklepy.

Poznámka: Památkově chráněný dům če. 2 (pův. čp. 4) stojí na parcele st. 4 naproti domu čp. 2.
Památkově chráněno od 26. března 1964.

Velký Radkov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dehtařská pec (Q12048610)


Radkovská pec 06.jpg
 
Kategorie „Radkovská pec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radkovská pec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105812
Pam. katalog
MIS
Velký Radkov pp. 189
49°8′54,04″ s. š., 13°29′20,89″ v. d.
Dehtařská pec, popisováno též jako smolná pec. Sestává z tělesa pece a fragmentů tří doprovodných objektů. Dehtařská pec je volně stojící zděná stavba nad kruhovým půdorysem, vestavěná z důvodu obslužnosti do svahu. Svislé zdivo složeno z lomového kamene, těsně pod korunou zdiva opásáno kovovou děrovanou obručí sepnutou svorníkem. Těleso pece zaklenuto mírně odsazenou cihelnou kupolí s plechovým sopouchem (tzv. fučíkem) a horním plnícím otvorem uzavřeným novodobým dřevěným poklopem.Výška zdiva cca 3,5 m, tloušťka zdiva 0,5 m, obvod 11 m, celková výška pece i s kupolí dosahuje zhruba 4,7 m. Zdivo v interiéru není vůbec zakouřené, pec tedy nebyla provozována. V okolí stavby se nachází ještě zbytky tří objektů. Dva jsou zahloubené pod úrovní terénu, lehce obdélného půdorysu, s kamenem vyzděnými stěnami, původně patrně kryté jednoduchými dřevěnými přístřešky, situované severovýchodně a východně od pece. Zbytek třetího (nadzemního) objektu je tvořen pozůstatky nízké kamenné podezdívky a přiléhá přímo k východnímu plášti pece. Jde patrně o fragment přechodného příbytku či skladu kolomazníka. Půdorys je téměř čtvercový a v severní stěně býval vstup.

Památkově chráněno od 24. března 2016.

Malý Kozí Hřbet

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37818531)


Boží muka (Malý Kozí Hřbet) 01.jpg
 
Kategorie „Boží muka (Malý Kozí Hřbet) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka (Malý Kozí Hřbet) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13445/4-5121
Pam. katalog
MIS
Malý Kozí Hřbet st. 35/2, mezi čp. 7 a 8
49°7′12,74″ s. š., 13°31′46,46″ v. d.
Boží muka. Žulový čtyřboký sloupek s okosenými hranami završený nahoře zakulacenou kapličkou s oválnou nikou v čelní straně. Na vrcholu dvojramenný kovaný křížek z pásků spojených nýty.

Památkově chráněno od 5. března 1998.

Kaple Panny Marie (Q37818517)


Kaple Kozi Hrbet.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Malý Kozí Hřbet) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Malý Kozí Hřbet) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44219/4-4285
Pam. katalog
MIS
Malý Kozí Hřbet náves, st. 59
49°7′13,72″ s. š., 13°31′47,31″ v. d.
Kaple Panny Marie. Návesní kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, trojúhelným štítem a polygonální zvoničkou.

Památkově chráněno od 15. ledna 1988.

Svojše

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 34 s kovárnou (Q30857803)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44231/4-4526
Pam. katalog
MIS
Svojše Svojše 34
49°6′54,73″ s. š., 13°30′26,49″ v. d.
Venkovský dům s kovárnou. Chudší typ zděné šumavské usedlosti běžné dispozice s částečně dochovaným interiérem kovárny.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1990.

Vodní elektrárna Čeňkova Pila (Q29270598)


MVE Čeňkova Pila - národní technická památka.JPG
 
Kategorie „MVE Čeňkova Pila “ na Wikimedia Commons
Kategorie „MVE Čeňkova Pila “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10033/4-4985
Pam. katalog
MIS
Svojše Čeňkova Pila
49°6′25,47″ s. š., 13°29′38,31″ v. d.
Vodní elektrárna Čeňkova Pila. Postavena v roce 1912 J. Schmidtem z Vimperka pro pražského podnikatele Čeňka Bubeníčka. Zařízení pracuje v původním stavu od roku 1912, nyní provozuje Západočeská energetika a.s. Od roku 1997 zpřístupněno veřejnosti v rámci expozice šumavská energie na řece Vydra. Nízkotlaký otevřený přivaděč z Vydry je ze dvou třetin délky veden jako hloubený vyzděný kanál, který na dvou místech překonává lávkami souběžná turistická stezka, ve zbývající délce (126 metrů) je veden v podobě nadzemního dřevěného koryta, vantroků.

Poznámka: MonumNet i Památkový katalog uvádí katastrální území Svojše, ale v rozpisu parcel v MonumNetu je uvedeno katastrální území Srní I, parcely st. 54, pp. 513/11, 513/15
Památkově chráněno od 9. února 1995.

Související články

Externí odkazy

Zdroj