Seznam kulturních památek v Přelouči

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Přelouč v okrese Pardubice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Přelouč

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitovní kostel Navštívení Panny Marie (Q28520698)


Hřbitovní kostel Navšívení Panny Marie v Přelouči.jpg
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19359/6-2125
Pam. katalog
MIS
Přelouč Pardubická
50°2′11,23″ s. š., 15°34′14,96″ v. d.
Hřbitovní kostel Navštívení Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykovo náměstí čp. 25 (Q30723220)


Měšťanský dům (Přelouč), Masarykovo nám. 25.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103722
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí 25
50°2′20,62″ s. š., 15°33′38,3″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 24. září 2009.

Masarykovo náměstí čp. 26 (Q30723341)


Měšťanský dům (Přelouč), Masarykovo nám. 26.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103739
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí 26
50°2′20,58″ s. š., 15°33′39,13″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 29. září 2009.

Zborovská čp. 53 (Q38045419)


Městský dům (Přelouč), Zborovská 53.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11255/6-5929
Pam. katalog
MIS
Přelouč Zborovská 53
50°2′22,88″ s. š., 15°33′31,75″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1996.

Masarykovo náměstí čp. 23 (Q30723289)


Měšťanský dům (Přelouč), Masarykovo nám. 23.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103779
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí 23
50°2′20,58″ s. š., 15°33′36,79″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 11. prosince 2009.

Masarykovo náměstí čp. 24 (Q30723318)


Měšťanský dům (Přelouč), Masarykovo nám. 24.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103847
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí 24
50°2′20,58″ s. š., 15°33′37,48″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 11. února 2010.

Záložna (Q38045414)


Občanská záložna v Přelouči.jpg
 
Kategorie „Záložna v Přelouči “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záložna v Přelouči “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36929/6-4753
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí 44
50°2′21,84″ s. š., 15°33′41,76″ v. d.
Záložna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jakuba s farou (Q28520790)


Kostel Svatého Jakuba v Přelouči.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34153/6-2124
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí
50°2′23,48″ s. š., 15°33′37,51″ v. d.
Kostel sv. Jakuba s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Václava (Q38045400)


Socha sv. Václava (Přelouč).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33940/6-2124
Pam. katalog
MIS
Přelouč Václavské náměstí
50°2′19,39″ s. š., 15°33′58,84″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní elektrárna s mostem (Q30160338)


Vodní elektrárna s mostem (Přelouč) 05.JPG
 
Kategorie „Hydroelectric power plant in Přelouč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hydroelectric power plant in Přelouč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26996/6-5170
Pam. katalog
MIS
Přelouč Hradecká 139, Labe, také ZSJ 137730, obec Břehy
50°2′25,04″ s. š., 15°33′21,85″ v. d.
Vodní elektrárna s mostem: zdymadlo, most s ovládacími věžemi, jez, elektrárna čp. 139, schodiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pomník Osvobození - tank (Q38045409)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30266/6-5187
Pam. katalog
MIS
Přelouč přemístěn do Vojenského technického muzea v Lešanech nad Sázavou
Pomník Osvobození - tank

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Divišova vila (Q30723268)


Muzeum (Přelouč), Přelouč 192.JPG
 
Kategorie „Divišova vila (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divišova vila (Přelouč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29625/6-4656
Pam. katalog
MIS
Přelouč Přelouč 192
50°2′22,42″ s. š., 15°33′38,38″ v. d.
Rudolf Kříženecký: Vila Jana Vincence Diviše, 1905–1907

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38045405)


Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (Přelouč).JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Přelouč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Přelouč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32863/6-2126
Pam. katalog
MIS
Přelouč Masarykovo náměstí
50°2′21,73″ s. š., 15°33′36,78″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Českobratrská čp. 84 (Q30723242)


Měšťanský dům (Přelouč), Českobratrská 84.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45273/6-4754
Pam. katalog
MIS
Přelouč Českobratrská 84
50°2′25,04″ s. š., 15°33′21,85″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lhota

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q33250454)


Venkovská usedlost (Lhota), Lhota 8.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10440/6-5616
Pam. katalog
MIS
Lhota Lhota 8
50°2′3,9″ s. š., 15°31′35,21″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. ledna 1993.

Štěpánov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38231227)


Tvrziště Štěpánov 04.jpg
 
Kategorie „Stronghold in Štěpánov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stronghold in Štěpánov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41890/6-2162
Pam. katalog
MIS
Štěpánov při cestě z Klenovky
50°0′54,21″ s. š., 15°35′30,43″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články

Externí odkazy

Zdroj