Saldo obchodní bilance

Saldo obchodní bilance je rozdíl mezi exportem a importem. Sleduje se na běžném účtu.

Dělení

Saldo je obecně rozdíl kreditních a debetních položek. Podle toho můžeme saldo obchodní bilance dělit na:

Aktivní

(export je vyšší než import), nebo

Pasivní

(import převažuje nad exportem),

kde: Import = dovoz (Im) a
Export = vývoz (Ex).

Výpočet salda

kde

Záporné saldo = větší dovoz
Kladné saldo = větší vývoz
Bilance služeb = Ex služeb - Im služeb
Bilance důchodů = Im důchodů - Ex důchodů (Im > Ex - kladné, Im < Ex - pasivní)
Bilance transferu = Im tr. - Ex. tr.
Bilance dl. kapitálu = Im dl. kap. - Ex dl. kap.
Bilance kr. kapitálu = Im kr. kap. - Ex kr. kap.

Obchodní bilance v ČR

Saldo zahraničního obchodu[1]

V ČR bylo pasivní saldo obchodní bilance (Im větší než Ex), především po roce 1993.[2] Vliv na saldo měly následující skutečnosti:

  • rozdělení Československa na ČR a SR;
  • pokles hospodářské výkonnosti v důsledku transformačních kroků;
  • ztráta obchodních partnerů z bývalého východního bloku (zejména republik bývalého SSSR); nutná přeorganizace na nové tarify

V roce 2000 činilo záporné saldo zhruba 60 mld. Kč. Od roku 2004 je saldo ČR aktivní, zejména díky automobilovému exportu a vstupu do EU. Saldo zahraničního obchodu se opět propadlo v roce 2021 díky COVIDu, v roce 2022 až k -200mld Kč. Propad způsobily vysoké ceny energií, snížení domácího exportu a uvolnění po COVIDu.

Související články

Reference

  1. Saldo zahraničního obchodu Statistická data, kurzy.cz
  2. PRECLÍK, Vratislav: Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

Externí odkazy

Zdroj