Ropovod

Ropovody v Evropě.
Ropovod na Aljašce.

Ropovod je soustava potrubí pro rozvod ropy na delší vzdálenosti. Alternativou k transportu ropy pomocí ropovodu je použití tankerů pro přepravu po moři, nebo cisteren pro přepravu po silnici nebo železnici.

Ropovod se nachází buď nad zemí, v zemi nebo pod vodou.

Ropovody v Česku

Česká republika jakožto vnitrozemský stát nemá možnost využívat pro dopravu ropy lodní dopravu a tak je zcela závislá na dopravě ropy dvěma různými ropovody. Po dlouhá léta byla ropa do Česka dovážena pouze přes jediný ropovod Družba, který sem původně směřoval z někdejšího Sovětského svazu (později jen Ruské federace) a činil tak zemi závislou na jeho politice. Po pádu východního bloku se objevily snahy o zmenšení závislosti na jediném dodavateli, což vyústilo ve stavbu ropovodu Ingolstadt. V současnosti je tak Česká republika zásobována ze dvou různých zdrojů, i když každým ropovodem proudí jiný druh suroviny, který je využíván na jiné účely.

Útoky na ropovody

Ropovody vzhledem ke svojí důležitosti a závislosti dnešní civilizace na ropě se stávají místy, které jsou často napadány teroristickými skupinami. Jejich snahou je zabránit transportu suroviny a tak oslabit ekonomickou situaci. Nejčastěji jsou napadány ropovody v Iráku.

Ropovody jsou v chudších zemích také často navrtávány za účelem nelegálního odčerpávání ropy. Jejich neodborné navrtání ale často končí explozí ropovodů.

Důležité ropovody

Externí odkazy

Zdroj