Praha XV

Popisné číslo 45 v Hodkovičkách z období protektorátu s odstraněným německým názvem Klein-Hodkowitz
Protektorátní domovní číslo v Braníku v ulici Pod Zemankou

Praha XV bylo v letech 1923–1949 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalých obcí Podolí, Braník a Hodkovičky (včetně katastrálního území Lhotka), připojených k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. z dosavadního vinohradského okresu, který zároveň zanikl. Zároveň bylo k Hodkovičkám a tím i k Praze Zátiší, dosavadní část obce Modřany ve zbraslavském okrese. Jako volební obvod byla Praha XV vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923. Vládní nařízení 187/1947 Sb, účinné od 14. listopadu 1947, ponechalo rozsah obvodu stejný, určilo jej však i obvodem pro státní správu a název obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha XV – Braník.

Obvod byl zrušen k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Braník, Podolí a část Hodkoviček společně s částí Krče pak utvořily nový obvod Praha 15, zbylá část Hodkoviček byla začleněna do obvodu Praha 14. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž Podolí, Braník i Hodkovičky připadly do obvodu Praha 4. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily všechny tyto čtvrti do městské části Praha 4.

Související články

Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6

Zdroj