Pražské Quadriennale

Pražské Quadriennale 2011, intervence s názvem Intersection

Pražské Quadriennale vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory. PQ má za cíl oslavovat, posilovat a vyzdvihovat práci scénografů, umělců a architektů a zároveň inspirovat a vzdělávat diváky, kteří jsou tím nejzásadnějším prvkem jakéhokoliv živého představení.

Pražské Quadriennale se snaží představit scénografii jako uměleckou formu zabývající se tvorbou aktivních divadelních prostředí, které jsou mnohem více než jen dekorativní nebo krásné, ale jsou také nabité emocemi a design se v nich může stát hledáním, otázkou, argumentem, hrozbou, rozhodnutím, původcem změny nebo provokací. Scénografie je místem spolupráce, kde scénografové mísí, spojují a mažou hranice mezi celou škálou uměleckých disciplín a hledají tak nové přístupy a nové vize.

Kromě svého hlavního programu jednou za čtyři roky organizuje Pražské Quadriennale také další mezinárodní projekty a aktivity. Představení, výstavy, sympozia, workshopy, rezidence a vzdělávací iniciativy slouží jako mezinárodní platforma pro zkoumání praxe, teorie a vzdělávání v oblasti současné scénografie v tom nejširším slova smyslu.

V současnosti ho pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav.

PQ 2023

15. ročník Pražského Quadriennale se uskuteční 8.–18. června 2023 v Pražské tržnici, Veletržním paláci a na DAMU.

Tématem dalšího ročníku je RARE. Pro PQ 2023 bude klíčová snaha vytvořit prostor ke sdílení unikátního umění, jedinečné a zvláštní scénografie pramenící z inspirace materiály, originálními uměleckými postupy a inovacemi, které vycházejí a jsou ovlivněny prostředím, lokalitou a geniem loci, ve kterém vznikají. V současné situaci plné nejistoty a obrovských změn je festival výzvou pro divadelní umělce využít svoji kreativitu k formulaci své představy o post-pandemickém světě, divadle, kultuře a vize budoucnosti.

Festival opět uvede hlavní soutěžní výstavy: Výstava zemí a regionů a Studentská výstava. Na různých lokací proběhne také šest projektů v supervizi mezinárodního kurátorského týmu: PQ Performance, Fragmenty, PQ Performance, Výstava divadelního prostoru, PQ Cena o nejlepší publikaci a PQ Talks.

Cíle festivalu

Ambicí festivalu je zkoumat oblast scénografie od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, či kostým jako performance.

Festival je zároveň organizací, která poskytuje mezinárodní platformu pro kontinuální projekty zaměřené na vzdělávání, výstavy, profesionální výměny a stáže, publikace, vlastní umělecké projekty a mezinárodní symposia v oblasti současné scénografie. Zároveň provozuje mezinárodní elektronický newsletter o akcích spojených se scénografií, knihovnu odborných textů a světovou databázi scénografických škol.

Historie

Kořeny akce sahají k roku 1959, kdy československá výprava na Bienále v São Paulu uspořádala speciální výstavu navrženou Františkem Trösterem, která ilustrovala vývoj českého a slovenského scénického výtvarnictví v letech 1914–1959. Československo za tuto expozici získalo zlatou medaili. Podobné výstavy tedy připravilo pro další tři ročníky Bienále v São Paulu. Z toho vzešel nakonec apel mezinárodní komunity, aby Československo v Praze uspořádalo pravidelnou mezinárodní výstavu zaměřenou na scénický design. První ročník se uskutečnil v roce 1967 a byl zvolen čtyřletý cyklus pro další pokračování, proto název Pražské Quadriennale. První ročník výstavy byl uspořádán v Bruselském pavilonu, který byl do Prahy přivezen z mezinárodní výstavy Expo 58 (tehdy se nacházel v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka). Již tehdy byla založena hlavní cena přehlídky Zlatá triga (jako první jí získala Francie). Na první ročník přijelo 327 scénografů z 20 zemí. Po přestěhování Bruselského pavilonu přehlídka zůstala na dnešním Výstavišti, byla přemístěna do Sjezdového paláce (dnes Průmyslový palác). Po revoluci roku 1989, tedy pro ročník 1991, došlo k dalšímu stěhování, a to do Paláce kultury, další ročník (1995) už byl ale zase na Výstavišti. Kvůli požáru Průmyslového paláce na Výstavišti Praha bylo v roce 2011 přesunuto do Veletržního paláce (Národní galerie v Praze) a v roce 2015 se festival přestěhoval do historického centra Prahy. 14. ročník Pražského Quadriennale se uskutečnil 6.–16. června 2019 na pražském Výstavišti, kam se vrátil po 12 letech. Celkově přilákal tento ročník kolem 70 tisíc návštěvníků a uvedl více než 8 tisíc umělců ze 106 zemí.

Odkazy

Externí odkazy

Zdroj