Portál:AstronomieAstronomický portál

Článek

Radiální rychlosti hvězd v galaxii M 87

Messier 87

Messier 87 (M87, také NGC 4486 nebo Virgo A) je jasná masivní eliptická galaxiesouhvězdí Panny. Patří mezi nejhmotnější galaxie v širším okolí Mléčné dráhy a je ústředním členem Kupy galaxií v Panně. Je známá zejména díky velmi vysokému počtu kulových hvězdokup – obsahuje jich přibližně 12 000, kdežto Mléčná dráha jich má v porovnatelné vzdálenosti asi 200. Je od Země vzdálená kolem 54 milionů světelných let a objevil ji francouzský astronom Charles Messier 18. března 1781.

Již v roce 1947 byl na souřadnicích galaxie M87 pozorován výrazný zdroj rádiových vln, který byl označen Virgo A. V letech 1969–1970 bylo zjištěno, že výrazná část rádiových vln vychází z oblastí ležících podél výtrysku pozorovaného ve viditelném světle, který objevil již v roce 1918 Heber Curtis na Lickově observatoři.

Výzkumný ústav Námořnictva Spojených států amerických v roce 1966 vypustil raketu Aerobee 150, která v souhvězdí Panny objevila první bodový zdroj rentgenového záření později označovaný jako Virgo X-1. Následná rentgenová pozorování prováděná pomocí družice High Energy Astronomy Observatory 1 a Einsteinovy rentgenové observatoře ukázala složitý zdroj záření zahrnující aktivní galaktické jádro M87.

Uprostřed galaxie se nachází obří černá díra, která je jednou z nejhmotnějších známých černých děr – nejnovější měření z roku 2016 zjistilo hmotnost 7,22×109 hmotností Slunce (černá díra v naší galaxii má hmotnost 3,7×106 hmotností Slunce). Galaxie M87 se pak stala důležitým základem pro ověřování postupů odhadujících hmotnost ústředních obřích černých děr v galaxiích.

M87 je také silným zdrojem záření gama, paprsků s největší energií v elektromagnetickém spektru. Toto záření je z galaxie pozorováno už od konce 90. let 20. století. Nejpravděpodobnějším zdrojem gama záření je sama obří černá díra.

Zajímá mě více...

Zajímavosti

Víte, že

hnědý podtrpaslík WISE 0855–0714 je s teplotou −50 až −15 °C nejchladnějším známým hvězdným objektem ve vesmíru?

Dráhy hyperrychlých hvězd okolo naší galaxie

… takzvané hyperrychlé hvězdy – tedy hvězdy, které mají rychlost umožňující jim opustit jejich galaxii – byly v roce 2018 díky přesným měřením družice Gaia objeveny i ve Velkém a Malém Magellanovu oblaku?

… prvním člověkem, který prosazoval vypouštění astronomických dalekohledů do vesmíru, byl brzo po druhé světové válce Lyman Spitzer, po kterém byl později pojmenován Spitzerův vesmírný dalekohled?

… radioteleskopy ALMA, které byly původně navrženy především pro pozorování chladných oblastí vesmíru, byly přičiněním českých vědců z Astronomického ústavu upraveny i pro pozorování Slunce?

… stáří prvních dochovaných útvarů na Merkuru, Zemi a Marsu se odhaduje na několik miliard let, zatímco u Venuše jen na 800 milionů let?

Historické události měsíce

Chybějící důležité články

Články, které by bylo vhodné vytvořit: • S Doradus • P Cygni • LBV • Rho Cassiopeiae • Cirkumstelární disk • Eddingtonova mez • Luboš Brát • Gravitační přitažlivost • Průchod perihelem • Střední denní pohyb • Jindřich Zeman (astronom) • Astrograf • Hobby–Eberly Telescope • Subaru (dalekohled) • Southern African Large Telescope • Submilimetrová astronomie • Ross 128 • Galaktický rovník • Asteroidy typu C • Asteroidy typu S • Asteroidy typu M • Apollo (planetka) • Hvězdy populace I • Hvězdy populace II • NGC 2346 • NGC 6751 • NGC 5189 • NGC 5307 • Lokální bublina • Vesmírná observatoř • Upsilon Andromedae


Vybraný obrázek


Mlhovina Koňská hlava (také Barnard 33 a IC 434) je temná mlhovina v souhvězdí Orion. Nachází se přímo pod hvězdou Alnitak, nejvýchodnější hvězdou Pásu Orionu.

Témata

astronomie

gama-astronomie · rentgentová · gravitační · ultrafialová · optická · infračervená · mikrovlnná · radioastronomie · neutrinová

hvězdná astronomie

souhvězdí · hvězda · Hertzsprungův–Russellův diagram · pulsar · černá díra

galaktická astronomie

galaxie · mlhovina · hvězdokupa · mezihvězdné prostředí · Hubbleova klasifikace galaxií · Galaxie Mléčná dráha · galaktické jádro

extragalaktická astronomie

Místní skupina galaxií · kupa galaxií · nadkupa galaxií · Místní nadkupa galaxií · galaktická výduť · pozorovatelný vesmír

planetologie

naleznete na Portálu Planetární vědy

kosmonautika

naleznete na Portálu Kosmonautika

ostatní

nebeská mechanika · astrofyzika · kosmologie · hvězdárna · dalekohled · temná hmota · vznik a vývoj vesmíru · Velký třesk

astronomické organizace

Astronomický ústav AV ČR · Česká astronomická společnost · Evropská jižní observatoř · Mezinárodní astronomická unie

Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii Nejlepší články:


Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii Dobré články:

O portálu

Na tento portál můžete odkazovat šablonou {{Portály|Astronomie}}, umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi. Vizte tento návod.

Zdroj