Portál:Český jazyk


Portál:Český jazyk Čeština je západoslovanský jazyk. Je mateřským jazykem pro přibližně 12 000 000 lidí, z toho 10 000 000 žije v České republice. Má mimořádně bohatou slovní zásobu, mnoho zvláštních mluvnických jevů a několik nepříliš obvyklých hlásek. Mluvená čeština se vyvinula v 10. století. Několikrát byla zatlačena do pozadí němčinou, zvláště pak po roce 1620, přesto díky práci národních obrozenců a v dřívějších dobách českých humanistů přetrvala. V současné době je jedním z úředních jazyků Evropské unie.

Víte, že...

… hláska „ř“ se vyskytuje jen v několika málo jazycích?
… používání diakritického pravopisu, tedy háčků a čárek, v češtině navrhl pravděpodobně reformátor mistr Jan Hus? Původně jim říkal nabodeníčka krátká a dlouhá, samotné háčky se objevily až kolem jazykové reformy Jana Blahoslava.
… první česky psaná kronika, Dalimilova kronika, vznikla již ve 14. století?
… pravděpodobně nejdelší české slovo zní nejneobhospodařovávatelnějšími?

Článek

Ottův slovník naučný, pohled na svazky
Ottův slovník naučný, pohled na svazky

Ottův slovník naučný, také Ottova encyklopedie, je česká encyklopedie (konverzační lexikon) z let 1888–1909. Dlouhých sto let byl největší českou encyklopedií a až někdy v letech 2010–2011 ho v počtu hesel překonala česká verze internetové encyklopedie Wikipedie.
Přečtěte si celý článek!

Témata

Variety češtiny:

historický vývoj češtinyspisovná češtinahovorová češtinaobecná češtinanářečí češtinyčeskástředomoravskávýchodomoravskálašskámoravštinajazyk československý

Gramatika:

česká gramatikapodstatná jménapřídavná jménazájmenačíslovkyslovesapředložkyskloňováníslovosledpředpony

Fonologie:

fonologie češtinysamohláskysouhláskyčeská fonetická transkripce

Pravopis:

český pravopisčeská abecedavyjmenovaná slovaspor jotistů s ypsilonisty
Orthographia BohemicaPravidla českého pravopisu

Osobnosti češtiny

Daniel Adam z Veleslavína (31. srpna 1546 Praha18. října 1599 Praha) byl český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista.

Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.

Přečtete si celý článek!

Zajímavost

Víte, proč se podstatné jménomlýn“ píše jinak, než slovesomlít“? Indoevropský prapůvod tohoto slova je pravděpodobně týž, ale zatímco slovo „mlýn“ převzala čeština z němčiny, přičemž písmeno „ü“ nahradila písmenem „y“, slovo „mlít“ má slovanský původ.

Uvědomili jste si, že předpona vy- vyjadřuje v češtině pohyb zevnitř směrem ven? Vyskočit, vyletět, vyhodit, i ono vyjádřit. Odtud dostal své jméno také výr (lat. bubo bubo), který vyvaluje své krásné oči. Z toho pochází lidové Co vejráš?, kde ale ypsilon zmizelo. Latinské bubo souvisí zřejmě s naším bubákem, který straší. (Asociace s latinským názvem výra bubo bubo je pak čistě náhodná.)

Krása češtiny na Wikizdrojích

  • Eso v nose nes on vose.
  • Dne moto: Palindrom i spáchá psí mord, Nil a potom End.
  • Do háje si Jan Aleš šel a nají se jahod.

Chcete vědět, o co se jedná? Přečtěte si článek Palindrom.

Pomozte rozšířit

Daniel Adam z Veleslavína
Filipika proti misomusům

Odkazy

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Internetová jazyková příručka
Slovník spisovného jazyka českého
Příruční slovník jazyka českého

Ústav českého jazyka a teorie komunikace při FF UK
Ústav bohemistiky při FF UK

  • Děkujeme za návštěvu portálu, mohl by Vás zajímat také související portál Jazyk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Český jazyk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Pokud máte zájem spolupracovat, přidejte svůj podpis pod tyto věty.
  • Pokud máte podezření, že portál šíří dezinformace, směle napište do diskuse.

Zdroj