Pandemie covidu-19 v Česku/Statistiky

Tato stránka uvádí podrobné statistiky o průběhu pandemie covidu-19 v Česku. Shrnutí a ostatní související informace jsou na stránkách Pandemie covidu-19 v Česku a Průběh pandemie covidu-19 v Česku.

Statistiky

Počet případů koronaviru

Denní počty nově hlášených případů COVID-19 a úmrtí ČR v porovnání s jinými zeměmi EU/EEA uvádí statistika Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.[1]Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy

Počet postižených osob v Česku podle dne[2]
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES[3]
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem


1. 12. 2023 1 724 (+0,04%) 4 700 415 1 657 (+0,04%) 4 642 151 13 (+0,03%) 43 089 54 (+0,36%) 15 175 559 22 183 385 4 472 34 827 697 43 (−5,4%) 796 2 6 479 540
2. 12. 2023 141 (+0,00%) 4 700 556 1 445 (+0,03%) 4 643 596 8 (+0,02%) 43 097 −1 312 (−8,6%) 13 863 121 22 183 506 343 34 828 040 −109 (+15%) 687 0 6 479 540
3. 12. 2023 163 (+0,00%) 4 700 719 1 262 (+0,03%) 4 644 858 7 (+0,02%) 43 104 −1 106 (−8,0%) 12 757 111 22 183 617 345 34 828 385 26 (−3,6%) 713 0 6 479 540
4. 12. 2023 3 481 (+0,07%) 4 704 200 1 313 (+0,03%) 4 646 171 9 (+0,02%) 43 113 2 159 (+16%) 14 916 749 22 184 366 8 394 34 836 779 184 (−20%) 897 1 6 479 541
5. 12. 2023 2 555 (+0,05%) 4 706 755 151 (+0,00%) 4 646 322 9 (+0,02%) 43 122 2 395 (+16%) 17 311 602 22 184 968 6 075 34 842 854 18 (−2,0%) 915 1 6 479 542
6. 12. 2023 2 351 (+0,05%) 4 709 106 192 (+0,00%) 4 646 514 11 (+0,03%) 43 133 2 148 (+12%) 19 459 561 22 185 529 5 644 34 848 498 14 (−1,5%) 929 2 6 479 544
7. 12. 2023 2 215 (+0,05%) 4 711 321 2 723 (+0,06%) 4 649 237 6 (+0,01%) 43 139 −514 (−2,6%) 18 945 521 22 186 050 5 186 34 853 684 18 (−1,9%) 947 5 6 479 549
8. 12. 2023 2 149 (+0,05%) 4 713 470 1 936 (+0,04%) 4 651 173 8 (+0,02%) 43 147 205 (+1,1%) 19 150 572 22 186 622 5 106 34 858 790 −7 (+0,74%) 940 0 6 479 549
9. 12. 2023 212 (+0,00%) 4 713 682 1 637 (+0,04%) 4 652 810 8 (+0,02%) 43 155 −1 433 (−7,5%) 17 717 157 22 186 779 415 34 859 205 −69 (+7,9%) 871 0 6 479 549
10. 12. 2023 254 (+0,01%) 4 713 936 1 618 (+0,03%) 4 654 428 12 (+0,03%) 43 167 −1 376 (−7,8%) 16 341 122 22 186 901 461 34 859 666 70 (−7,4%) 941 0 6 479 549
11. 12. 2023 4 509 (+0,10%) 4 718 445 1 652 (+0,04%) 4 656 080 12 (+0,03%) 43 179 2 845 (+17%) 19 186 887 22 187 788 9 887 34 869 553 245 (−20%) 1 186 1 6 479 550
12. 12. 2023 3 044 (+0,06%) 4 721 489 186 (+0,00%) 4 656 266 8 (+0,02%) 43 187 2 850 (+14%) 22 036 653 22 188 441 7 090 34 876 643 −29 (+2,5%) 1 157 1 6 479 551
13. 12. 2023 2 931 (+0,06%) 4 724 420 192 (+0,00%) 4 656 458 11 (+0,03%) 43 198 2 728 (+12%) 24 764 687 22 189 128 6 601 34 883 244 −63 (+5,8%) 1 094 0 6 479 551
14. 12. 2023 2 654 (+0,06%) 4 727 074 3 394 (+0,07%) 4 659 852 13 (+0,03%) 43 211 −753 (−3,0%) 24 011 579 22 189 707 6 027 34 889 271 −75 (+7,4%) 1 019 0 6 479 551
15. 12. 2023 2 375 (+0,05%) 4 729 449 2 493 (+0,05%) 4 662 345 4 (+0,01%) 43 215 −122 (−0,51%) 23 889 650 22 190 357 5 408 34 894 679 −106 (+11%) 913 0 6 479 551
16. 12. 2023 187 (+0,00%) 4 729 636 2 258 (+0,05%) 4 664 603 2 (+0,00%) 43 217 −2 073 (−8,7%) 21 816 167 22 190 524 323 34 895 002 −131 (+16%) 782 0 6 479 551
17. 12. 2023 211 (+0,00%) 4 729 847 2 074 (+0,04%) 4 666 677 0 (=) 43 217 −1 863 (−8,5%) 19 953 129 22 190 653 339 34 895 341 −12 (+1,6%) 770 0 6 479 551
     sobota
     neděle

Data za celé období pandemie najdete na této stránce.

Systém čtyř stupňů pohotovosti (Koronavirový semafor)

Systém čtyř stupňů pohotovosti byl naposledy aktualizován 6. listopadu 2020, poté byl nahrazen Protiepidemickým systémem České republiky (PES), který byl spuštěn 16. listopadu 2020.[4]

PES: Stupně pohotovosti

Související informace naleznete také v článku Protiepidemický systém České republiky.

Na konci ledna 2021 oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný, že systém PES již není pro stanovení protiepidemických opatření relevantní, nicméně Index rizika byl i poté nadále zveřejňován.[5][6]

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace
Datum ČR Kraj
PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK OLK MSK JHM ZLK VYS
16. 11. 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23. 11. 2020 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. 12. 2020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18. 12. 2020 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27. 12. 2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Význam jednotlivých stupňů
PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace
PES Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5
Hodnota souhrnného indexu rizika ≤ 20 21–40 41–60 61–75 ≥ 76
Zjednodušená slovní definice Stav opatrnosti: epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního šíření nákazy Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy
Ochrana nosu a úst Ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech. Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech.
Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech 500 osob venku, 100 uvnitř 100 osob venku, 50 osob uvnitř 50 osob venku, 10 osob uvnitř 6 osob 2 osoby
Svatby, pohřby a bohoslužby Maximálně 100 osob Maximálně 50 osob Maximálně 30 osob Maximálně 20 osob Maximálně 15 osob
Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Možné pouze s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory, apod.). Omezení návštěv v zařízeních sociálních služeb a LDN. Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek. Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek.
Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení Noční zákaz vycházení mezi 23. a 5. hodinou. Noční zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou.
Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů Bez omezení Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření. Omezení úředních hodin pouze pro nezbytnou agendu, home-office.
Poskytování ubytovacích služeb Bez omezení Bez omezení Bez omezení Omezení ubytování Omezení ubytování
Školství Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. Organizační a režimová opatření. Distanční výuka univerzit 3. věku. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ s výjimkami. Distanční výuka VŠ s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka. Prezenční výuka – MŠ, speciální školy a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka (po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkou. Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ s výjimkami. Distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy.
Sportovní soutěže Celkem diváků: 1000 venku/500 uvnitř. Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Celkem diváků: 500 venku/250 uvnitř. Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány. Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.
Rekreační sporty Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření Vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 6 osob. Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně 2 osoby.
Bazény, wellness centra Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb. Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.
Kultura Sedící divák (celkem venku / uvnitř: 2000/1000):

max. 1000 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (celkem venku / uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při kombinaci sedících i stojících diváků max. 1000/500 osob).

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Stojící divák: (500/250) max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Při kombinaci sedících Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz diváků. Organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zákaz kulturních akcí, profesionální umělci ve specifickém režimu.
Muzea, galerie Bez omezení 50 % kapacity 25 % kapacity Zavřeno Zavřeno
Hrady a zámky, památky Omezení počtu osob – skupiny max 50 lidí Omezení počtu osob – skupiny max 30 lidí. Omezení počtu osob – skupiny max 10 lidí. Zavřeno Zavřeno
Knihovny Organizační a režimová opatření Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.
Herny, kasina, sázkové kanceláře Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 %. Zavřeno Zavřeno
Provozovny stravovacích služeb Uzavření provozoven mezi 24. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu. Organizační a režimová opatření. Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení. Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení.
Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech Bez omezení Bez omezení Bez omezení Zákaz konzumace Zákaz konzumace
Nákupní centra Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř a venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front uvnitř a venku. Omezení otevírací doby jídelních a dětských koutků do 22 hodin. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Uzavření jídelních a dětských koutků. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Maloobchod Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. management front (uvnitř i venku). Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno. Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m² provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Ostatní služby s provozovnou Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Zavřeno Zavřeno
Podnikatelské subjekty – výrobní a skladové provozy Režimová a organizační opatření Režimová a organizační opatření Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování. Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování.
Podnikatelské subjekty – kancelářské a ostatní provozy Režimová a organizační opatření Doporučení home-office. Doporučení home-office. Home-office všude, kde je to možné. Home-office všude, kde je to možné.
Lázně Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji. Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji.
Vězeňství Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření Organizační a režimová opatření, zákaz návštěv Zákaz návštěv Zákaz návštěv
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu ano ano ano ano ano
Kontrola dodržování opatření Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP Policie/ORP

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Počet platných karantén dle hygienických stanic

tabulka[7]
Datum Počet karantén
28. února 2020 307
6. března 1 011
13. března 1 646
20. března 20 823
29. května 2 570
31. července 3 751
25. září 13 323
30. října 2020 54 767
30. listopadu 2020 18 749
31. prosince 2020 19 067
15. ledna 2021 35 026
15. února 2021 28 058
12. března 2021 51 866
12. dubna 2021 22 006
28. listopadu 2021 17 390

Grafy

Vývoj pandemie v Česku zachycují následující grafy.

Podíl počtu aktuálně covid-pozitivních hospitalizovaných na počtu aktuálně covid-pozitivních nakažených[2]
Aktuální počet covid-pozitivních hospitalizovaných[3]

Pro srovnání, volné lůžkové kapacity v Česku jsou uvedeny v oddíle Lůžkové kapacity nemocnic; graf výše je třeba interpretovat dohromady s údaji ve zmíněném oddíle a s grafy vývoje volných lůžek[8] dostupnými na hlidacstatu.cz.

Týdenní růst klouzavých průměrů covid-pozitivních hospitalizovaných[4]

Hodnoty výše jsou omezeny shora na 300 % a zdola na 0 %. Růst se počítá ze 7denního klouzavého průměru namísto z hrubých dat coby podíl hodnoty dne a hodnoty dne před týdnem, např. pondělka a pondělka před týdnem.

Volné lůžkové kapacity v procentech[5] Archivováno 17. 10. 2020 na Wayback Machine.

Viz též oddíl Lůžkové kapacity nemocnic.

Podíl počtu pozitivních na počtu testovaných[6]
Denní počty nových potvrzených případů[7]

Upozornění: růst počtu denních nových potvrzených případů je zásadně ovlivněn růstem počtu nových testů; je žádoucí tento růst číst dohromady s podílem počtu pozitivních na počtu testovaných uvedeným v grafu výše a s počtem nových testů uvedeným v grafu níže.

Denní počty nových testů[8]
Týdenní růst klouzavých průměrů nových případů a testů[9]

Hodnoty výše jsou omezeny shora na 300 % a zdola na 0 %. Růst se počítá ze 7denního klouzavého průměru namísto z hrubých dat coby podíl hodnoty dne a hodnoty dne před týdnem, např. pondělka a pondělka před týdnem. Podobný graf je k dispozici na stránkách Českého rozhlasu[9].

Nově přibyvších případů na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní dle okresu, údaje z 14. února 2021 kolem 13 hod.[10]
Týdenní úmrtí v Česku bez ohledu na příčinu, dle dat pocházejících ze serveru mortality.org,[10] 3týdenní klouzavý průměr

Dle serveru mortality.org jsou data pro 2020 předběžná; poslední dva týdny byly výše vypuštěny, aby se předešlo účinku registračního zpoždění.

Úmrtí v Česku bez ohledu na příčinu v týdnech 1-45, po rocích, dle dat pocházejících ze serveru mortality.org
[10]

Dle serveru mortality.org jsou data pro 2020 předběžná; poslední dva týdny dostupné v datech byly výše vypuštěny, aby se předešlo účinku registračního zpoždění. Podobný sloupcový graf, byť pro méně týdnů, je k mání v reportu od Českého statistického úřadu[11].

Poznámky


Reference

 1. ECDC: COVID-19 situation update for the EU/EEA (anglicky)
 2. COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady [online]. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020-03-30 [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
 3. Protiepidemický systém ČR [online]. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020-11-17 [cit. 2020-11-17]. Dostupné online. 
 4. Ministerstvo představilo index rizika PES. Česko je ve čtvrtém stupni z pěti, opatření ale ještě zůstávají. ČT24 [online]. Česká televize, 13. 11. 2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 5. PES je mrtvý. Podle Blatného je nyní třeba zaměřit se na uvolňování nemocnic. CNN Prima NEWS [online]. FTV Prima, 28. ledna 2021 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 6. Index rizika PES se stále drží ve čtvrtém stupni na 68 bodech. Reprodukční číslo znovu mírně stouplo. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 29. ledna 2021 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. ISSN 1213-1385. 
 7. Nemocenská statistika – Česká správa sociálního zabezpečení
 8. Kapacita nemocnic, hlidacstatu.cz
 9. Koronavirus, oddíl Graf otestovaných lidí v ČR v čase, iROZHLAS
 10. a b stmf.csv[1]
 11. Vývoj předběžných počtů zemřelých v ČR v jednotlivých kalendářních týdnech roku 2020, 16. června 2020, czso.cz

Zdroj