Ostforschung

Ostforschung (česky bádání o Východě, polsky Badania wschodnie) bylo označení pro vědecký výzkum o německém osídlení ve střední a východní Evropě. Výzkumnými tématy byly dějiny, jazyk, migrace, právo, náboženství a geografie. Od 90. let 20. století je koncept Ostforschung opouštěn. V současnosti je předmětem kritického zkoumání historiků.

Historie

Ostforschung vznikl v 18. století jako věda o německém osídlení Východu. Největšího rozkvětu dosáhl v meziválečné době a v době nacismu, kdy měla tato věda podporovat a dokazovat nadřazenost Němců. Po roce 1945 se výzkumu bývalého německého osídlení věnovala řada historiků a jiných vědců, vysídlených z Polska, Československa a dalších středoevropských zemí, do Západního Německa. Centrem výzkumu se stal především Herderův institut. Kromě tradičních témat bylo zkoumáno i samotné vysídlení Němců. S nastupující generací německých historiků byl od 60. let. 20. stol. Ostforschung kritizován pro svůj jednostranně nacionální přístup. V 90. let byla celá koncepce Ostforschung opuštěna a celé bádání bylo podrobeno historickému výzkumu.

Odkazy

Literatura

  • KRZOSAKA, Markus: Ostforschung. In: Ingo Haar, Michael Fahlbusch (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften. München 2008, S. 452–463.
  • PETERSEN, Hans-Christian: Bevölkerungsökonomie – Ostforschung – Politik. Eine biographische Studie zu Peter-Heinz Seraphim (1902–1979). Osnabrück 2007 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 17).
  • PETERSEN, Hans-Christian, KUSBER, Jan: Osteuropaforschung zwischen Osteuropäischer Geschichte und Ostforschung. In: Jürgen Elvert, Jürgen Nielsen-Sikora (Hg.): Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus. Stuttgart 2008 (Historische Mitteilungen, Beihefte 72), S. 289–312.
  • PISKORSKI, Jan M., HACKMAN, Jörg, JAWORSKI, Rudolf(Hg.): Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich. Osnabrück, Poznań 2002 (Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung 1).
  • UNGER, Corinna: Ostforschung in Westdeutschland. Die Erforschung des europäischen Ostens und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1945–1957. Stuttgart 2007 (Studien zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1).

Externí odkazy

Zdroj