Negritové

Dvě negritské ženy z Filipín

Negritové (nom.sg. Negrit; anglicky: Negrito) je souhrnné označení několika populací obyvatel žijících v jižní a jihovýchodní Asii (Aetové, Atiové, Semangové, Veddové, Andamanci aj.), které se odlišují malým vzrůstem a tmavou pletí. Živí se jako kočovní lovci a sběrači, část populace jsou zemědělci. Jedná se o příslušníky australoidní rasy, od poloviny 20. století však na mnoha místech splývají s okolním obyvatelstvem.

Související články

Externí odkazy

Zdroj