Návrší

Návrší je přírodní vyvýšenina a zvláště může označovat:

přírodní útvar
ostatní

Zdroj