Národní referenční laboratoř

Národní referenční laboratoř (zkratka NRL) je označení pro zařízení odborného charakteru spadající pod státem zřizované ústavy. Účelem takové laboratoře je prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, diagnostické a jiné zkušební činnosti.[1][2] Nadřízenou jednotkou může být nadnárodní referenční laboratoř (například ty zřizované Světovou zdravotnickou organizací),[3] podřízenou jednotkou pak referenční laboratoř (například ty, které dostávají licence od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v České republice (ÚKZÚZ).[4]

V České republice zřizují národní referenční laboratoře Státní zdravotní ústav[5] a ÚKZÚZ.[1] Laboratoře se zřizují pro jednotlivé vyšetřovací metody či oblasti zájmu (např. NRL pro virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19 je NRL pro chřipku při Státním zdravotním ústavu)[6].[7][5] Před rokem 1989 se laboratořím říkalo pouze referenční laboratoř.[8] Vedle NRL existují při SZÚ ještě národní referenční centra a národní referenční pracoviště.[9]

Odkazy

Reference

  1. a b INFO@AION.CZ, AION CS-. 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné online. 
  2. MULHERN, Grainne. Role and tasks of National Reference Laboratories. EU Science Hub - European Commission [online]. 2015-01-14 [cit. 2020-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. SRLN. sites.google.com [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-11-07. 
  4. INFO@AION.CZ, AION CS-. 147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné online. 
  5. a b Národní referenční pracoviště, SZÚ. www.szu.cz [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-14. 
  6. Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku., SZÚ. www.szu.cz [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-25. 
  7. http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/narodni-referencni-laboratore-1/
  8. ŠNAJDR, Václav. Zřizování a činnost referenčních a kontrolních laboratoří klinické biochemie. Sborník zdravotnických právních předpisů a jiných opatření platných k 1. lednu 1973. 1973, s. 956. 
  9. Archivovaná kopie. www.szu.cz [online]. [cit. 2020-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-25. 

Externí odkazy

Zdroj