Nápověda:Citace

Citace je na Wikipedii termín pro bibliografické citace, informace o zdroji informací – tištěné nebo internetové publikaci – zapsané standardním způsobem. K těmto informacím patří jméno autora, název díla, jméno vydavatele, datum vydání, číslo ISBN pod.

Citace se využívají pro:

 • Reference – uvádění zdrojů u jednotlivých tvrzení v článku
 • Literaturu – seznam tištěných publikací pod článkem
 • Externí odkazy – seznam internetových zdrojů mimo Wikipedii pod článkem

Pojem citace se někdy používá i ve smyslu referencí (viz výše), například při vkládání referencí ve Vizuálním editoru.

Proč používat citace?

Používání plnohodnotných citací s vyplněním všech dostupných údajů má pro čtenáře a editory výhody:

 • Bezpečnější určení zdroje – externí odkazy časem přestávají fungovat, i u tištěné publikace může dojít k překlepu, může mít uvedené chybný kód ISBN apod., doplňující informace pak umožní zdroj lépe dohledat a citaci opravit
 • Přesnější určení zdroje – obsah internetových stránek se může změnit, u tištěných publikací může být více vydání; zvláště u referencí se změna ve zdroji může týkat právě té informace převzaté do článku a tu pak nelze ověřit
 • Více informací pro posouzení věrohodnosti – citace poskytuje dodatečné informace, jako je datum vydání, autor vč. případného odkazu na wikičlánek, nakladatelství, počet stránek, které jsou důležité pro posouzení věrohodnosti zdroje, tedy zda je informace aktuální, autor je kompetentní v daném oboru, text redigován renomovaným nakladatelem a jeho rozsah odpovídá očekávané podrobnosti zpracování tématu
 • Jednotná úprava – standardní formát zvyšuje přehlednost a zlepšuje orientaci ve zdrojích

Způsoby vložení citace

Citace lze vkládat různými způsoby, preferováno je plná citace obsahující všechny dostupné informace než například pouhý externí odkaz a způsoby používající citační šablony pro standardizovaný vzhled před zápisem prostým textem.

 • zápis prostým textem – tento způsob je preferovaný pouze pro opakované odkazy na různé stránky jedné publikace, kdy už je citace dané publikace v článku uvedena a použije se zkrácená citace: Příjmení autora (rok vydání), s. číslo stránky nebo podobně
 • vložením vhodné citační šablony (viz níže) a vyplněním všech potřebných parametrů
  • zkopírování a vyplnění vzoru kódu ze stánky šablony
  • vložení šablony pomocí Vizuálního editoru: Vložit>Šablonu
 • tlačítkem Citace v záhlaví Vizuálního editoru – pouze pro vložení referencí
 • panelem referencí v editoru kódu, v záhlaví Citace>Šablony. Při použití pro Literaturu a Externí odkazy je potřeba následně odstranit značky <ref></ref> a doplnit odrážku *

Citační šablony

Pro vložení citace se používají citační šablony (viz kategorie), zejména:

Zdroj