Mukdenský incident

Japonští experti prohlížejí trať
Japonští vojáci v Mukdenu

Mukdenský incident (též mandžuský incident)[1] byl výbuch na japonské železniční trati nedaleko od Mukdenu v Mandžusku, k němuž došlo v noci 18. září roku 1931. Byla to předem připravená japonská akce.

Cílem Japonců v Mandžusku bylo získat záminku, která by mohla ospravedlnit vojenskou invazi do Mandžuska a nahrazení čínské vlády v regionu japonskou loutkovou vládou. Proto zinscenovali sabotáž své vlastní železniční trati nedaleko Mukdenu. Toto místo nemělo žádný zvláštní význam ani pro Čínu, ani pro Japonsko. Ale bylo vzdálené pouhých 800 metrů od čínské vojenské základny. Plánovaný výbuch měl být označen jako čínský útok na japonskou dopravní tepnu. Japonská vojenská agrese měla vypadat jako legitimní opatření k ochraně železniční trati, která je důležitá pro průmysl a hospodářství. Místo exploze bylo vybráno tak, aby došlo jen k minimálnímu poškození trati. Exploze byla skutečně jenom malá, poškození trati nepatrné, a za krátkou dobu po výbuchu projel místem bez problémů vlak.[2]

Po incidentu japonské vojsko zaútočilo proti čínským vojákům a dne 19. září 1931 Japonci obsadili Mukden. Oficiální vysvětlení Japonců bylo, že se jen brání útoků čínského vojska. Velká Británie a Spojené státy americké japonské agresi v podstatě jen přihlížely. Japonci rychle postupovali a dne 5. února 1932 dobyli celé Mandžusko a nakonec byl 1. března 1932 byl vyhlášen samostatný stát Mandžukuo. Hlavou státu se stal bývalý poslední čínský císař z dynastie Mandžuů. Ještě téhož roku byl podepsán japonsko-mandžuský protokol,[1] čímž bylo legalizováno umístění japonského vojska na mandžuském území.

Dobytím Mandžuska Japonsko ovládlo mandžuský průmysl a získalo přístup k surovinám, kterých je v Japonsku nedostatek. Japonská agrese do Mandžuska byla v roce 1933 projednána na valném shromáždění Společnosti národů a nový stát Mandžukuo nebyl uznán. Nebyla však ani přijata žádná další opatření. Mandžuský průmysl a suroviny pomohly Japonsku, které potřebovalo silnou armádu. Území Mandžuska bylo Japonskem okupováno až do roku 1945.

Odkazy

Reference

  1. a b VASILJEVOVÁ, Zdeňka. Dějiny Japonska. Praha: Svoboda, 1986. 603 s. 25-088-86. S. 428. 
  2. http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=18

Literatura

  • KREJČÍ, Oskar: Geopolitika Číny. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2021. 492 s. ISBN 978-80-88260-51-6
  • NOVOTNÝ, Josef. Causa Dohihara. Plzeň: Laser, 1994. ISBN 80-85601-76-1. 

Externí odkazy

Zdroj