Miloslav Petrusek

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
2. děkan Fakulty sociálních věd UK
Ve funkci:
1991 – 1997
Předchůdce Čestmír Suchý
Nástupce Lubomír Mlčoch
Prorektor Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti
Ve funkci:
1997 – 2000
Předchůdce Zdeněk Pertold
Nástupce Jaroslava Svobodová
Stranická příslušnost
Členství Komunistická strana Československa

Narození 15. října 1936
Zlín
Úmrtí 19. srpna 2012 (ve věku 75 let)
Praha
Místo pohřbení Podolský hřbitov
Alma mater Masarykova univerzita
Profese pedagog, sociolog a učitel
Ocenění Zlatá medaile MU (2009)
Cena VIZE 97 (2012)
Webová stránka petrusek.cz
Commons Miloslav Petrusek
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Miloslav Petrusek (15. října 1936 Zlín19. srpna 2012 Praha) byl český sociolog, vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1991–1997 byl jejím druhým děkanem. V roce 1992 byl jmenován profesorem.[1] V letech 1997–2000 byl prorektorem Univerzity Karlovy.

Životopis

Do roku 1989

Petrusek vystudoval v letech 19541959 filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jeho diplomová práce nesla název Světový názor T. G. Masaryka. Po dvouleté základní vojenské službě (1959–1961) se stal vyučujícím filozofie a formální logiky na Pedagogickém institutu ve Zlíně, věnoval se však i sociologii, která byla v té době jako věda silně omezena.

V období 1964–1967 byl výzkumným pracovníkem Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. V roce 1966 získal titul kandidát sociologických věd a doktor filozofie. V ústavu pod vedením Pavla Machonina vznikl výzkum sociální stratifikace československé společnosti, největší sociologický výzkum této doby. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 však musely být jeho výsledky staženy, stejně jako vydaný Malý sociologický slovník vytvořený kolektivem autorů.

Mezi lety 1967–1979 působil jako odborný asistent katedry sociologie Filozofické fakulty UK. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v KSČ a výrazně omezeny publikační i pedagogické možnosti. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu byl v letech 1979–1987 formálně veden jako vědecký pracovník, ve skutečnosti pracoval jako pomocný knihovník na FF UK. V této době také spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které však mohly vyjít až po roce 1989.

Po roce 1989

Po revoluci byl Petrusek v roce 1990 habilitován jako docent pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mj. také zvolen předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti. Podílel se na založení Fakulty sociálních věd UK a v letech 1991–1997 byl jejím druhým děkanem. V letech 1997–2000 byl prorektorem UK pro studijní záležitosti. Významně se angažoval v redakci Sociologického nakladatelství (SLON), v Sociologickém časopise a v mnoha vědeckých radách a odborných grémiích. Od roku 1998 byl členem Učené společnosti ČR.[2]

Prof. Petrusek na přednášce v Muzeu umění a designu Benešov (2010)

Bibliografie

 • P. Machonin a kol. Československá společnost (Sociologická analýza sociální stratifikace). Epocha, Bratislava 1969 (spoluautor)
 • Sociometrie (teorie, metoda, techniky). Svoboda, Praha 1969
 • Malý sociologický slovník. Svoboda, Praha 1970; Bratislava 1970 (editor a autor řady hesel, dostupné také v Sociologické encyklopedii)
 • Alternativa (Úvahy o postavení sociologie v nealternativní společnosti) – pseudonym Petr Grňa, publikováno v samizdatu, 1986; veřejně vyšlo v KOS, Praha 1992.
 • Sociologie a literatura. Čs. spisovatel, Praha 1990.
 • Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha 1993.
 • Sociologické školy, směry, paradigmata. SLON, Praha 1994.
 • Sociologie, literatura a politika. Karolinum, Praha 1996.
 • Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996, dostupné také v Sociologické encyklopedii.
 • Společnosti pozdní doby. SLON, Praha 2006, 459 stran, 339 Kč, ISBN 80-86429-63-6, dostupné také v Sociologické encyklopedii.[3]

Reference

 1. VOŘÍŠEK, Michael. Petrusek Miroslav - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. 
 2. Petrusek Miloslav | Zesnulí členové | Učená společnost České republiky. www.learned.cz [online]. [cit. 2020-07-21]. Dostupné online. 
 3. Kouřil, Vít: Svět podle Petruska – recenze knihy v časopise Sedmá generace 2/2007

Literatura

 • NOVÁK, Miloslav. Mé vzpomínky na Miloslava Petruska (15.10.1936 – 19.8.2012), spoluzakladatele FSV UK a jejího druhého děkana [online]. Acta Politologica, 2012 [cit. 2015-09-04]. Dostupné online. 
 • „Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK. Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář (eds.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 116 s. ISBN 978-80-7308-573-5 (print), ISBN 978-80-7308-636-7 (online: pdf).

Externí odkazy

Zdroj