Mikroregion (geografie)

Mikroregion je malá geografická oblast, která je součástí větší (nadřazené) geografické oblasti, např. regionu, mezoregionu, makroregionu, subprovincie, provincie atd. Obvykle je definován v souvislosti se specifickými geografickými nebo přírodními podmínkami. Příkladem mikroregionů mohou být části nebo celá menší pohoří, nížiny, údolí, okolí řek, mořské oblasti atp. Mikroregion se tedy odlišuje od širšího prostředí blíže upřesněnými geografickými nebo přírodními podmínkami.[1]

Další informace

Na rozdíl od větších celků, detailnější a hlubší výzkumy bývají obvykle zaměřeny na mikroregiony.[1] Příkladem výzkumu v mikroregionu může být výzkum netopýru v regionu Jesenicko[2] apod.

Další významy

Mimo geologické vědy, může být mikroregion definován také pro jazykové či etnografické oblasti, např. mikroregion Tolštejn. Možné je také použití i v matematice, fyzice, mechanice, anatomii apod. pro bližší lokalizaci podoblastí těles či metody.[3][4]

  • Mikroregion – sdružení obcí.[1]
  • Mikroregion – (portugalsky Microrregião) byla zákonem vymezená skupina obcí v Brazílii (administrativní svazky obcí). Mikroregiony, kterých bylo v Brazílii 557, byly Brazílii zrušeny v roce 2017 a nahrazeny novým administrativním dělením státu.
  • Makroregion

Reference

  1. a b c TROJAN, Jakub. Mikroregiony [online]. Dostupné online. 
  2. ŘEHÁK, Zdeněk. Výzkum netopýrů (Chiroptera) na Jesenicku: historie, současnost a další perspektivy. [s.l.]: Zemský archiv v Opavě - SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku Dostupné online. ISBN 978-80-86388-73-1. 
  3. NI, Shouyong; SHI, Hongmin; FU, Lei. Microregion stress measurement of wafer. ui.adsabs.harvard.edu. 2002-05-01, roč. 4537, s. 321–324. Citation Key: 2002SPIE.4537..321N ADS Bibcode: 2002SPIE.4537..321N. Dostupné online [cit. 2022-04-21]. DOI 10.1117/12.468854. 
  4. LI, Xide; DENG, Bing; SHI, Huiji. Displacement measurements in microregion with generalized digital speckle correlation method. ui.adsabs.harvard.edu. 2002-05-01, roč. 4537, s. 366–369. Citation Key: 2002SPIE.4537..366L ADS Bibcode: 2002SPIE.4537..366L. Dostupné online [cit. 2022-04-21]. DOI 10.1117/12.468866. 

Zdroj