Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav
Masarykův onkologický ústav
Masarykův onkologický ústav
Zkratka MOÚ
Vznik 1935
Typ zdravotnické zařízení
Právní forma příspěvková organizace
Účel specializované onkologické centrum
Sídlo Žlutý kopec 7,
656 53 Brno, Česko
Souřadnice
Ředitel prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Ocenění Cena města Brna (2004)
Oficiální web www.mou.cz
Datová schránka 7vqnyc6
IČO 209805 (VR)
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializované onkologické centrum s nadregionální působností, jediné svého druhu v České republice. Je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.

V ústavu jsou soustředěny všechny medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Zajišťuje pre- i postgraduální výuku lékařů a zdravotníků a osvětovou činnost zaměřenou na širokou veřejnost.

Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 tisíc pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 tisíc lidí.

Historie

Celkový pohled na areál Masarykova onkologického ústavu od východu, stav po rekonstrukci 2019–2021
Starý rentgen

Starší historie

Historie Masarykova onkologického ústavu spadá do druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společně se svou matkou Lucií Bakešovou – etnografkou a sociální pracovnicí - založili spolek „Dům útěchy“ (21. června 1928).

Cílem této organizace bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Prvořadým úkolem se proto stalo vybudování speciálního ústavu, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém by se velká pozornost věnovala badatelské práci.

Ústav s názvem Masarykova léčebna „Dům útěchy“, postavený architektem Bedřichem Rozehnalem, byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935 a provoz zde byl zahájen o týden později – 21. ledna. Od té doby se ústav, který během let několikrát měnil svůj název i zřizovatele, zabývá výhradně léčbou solidních nádorů.

Poslední léta

V první polovině 90. let byly provedeny významné stavební úpravy, dokončena výstavba nové moderně koncipované budovy s ambulantním i lůžkovým traktem.

Ústav disponuje akreditací Spojené akreditační komise ČR a od prosince 2009 také mezinárodní akreditací JCI.

Činnost

V ústavu jsou uplatňovány nové postupy v internistické, cytostatické, hormonální a biologické léčbě. Je zařazen do evropských i světových klinických studií, při kterých se klinicky ověřují účinky nových léků.

V ústavu se také uplatňují moderní přístupy v chirurgické léčbě nádorových nemocí, v ozařování - např. nové metody v adjuvantní radioterapii nádorů prsu (tzv. poresekční brachyradioterapie).

Od září roku 2003 je na Oddělení nukleární medicíny k dispozici pozitronová emisní tomografie. Strojový park PET Centra byl v roce 2007 rozšířen o hybridní skener spojující PET skener s vysokým rozlišením a rozšířeným zorným polem a plnohodnotný CT skener.

V květnu 2008 se v areálu ústavu začaly navíc přímo vyrábět radiofarmaka.

Klinika komplexní onkologické péče a Klinika radiační onkologie

Dne 1. ledna 2001 byla v ústavu založena Klinika komplexní onkologické péče. Organizačně se skládá z diagnosticko-léčebných skupin pro mamární a digestivní problematiku a pro všeobecnou onkologii. Zahrnuje i ostatní obory související s léčbou nádorů - onkochirurgii, radioterapii, genetiku. Činnost kliniky je zaměřena také na pre- a postgraduální onkologickou výuku.

V únoru 2007 bylo ustaveno druhé výukové pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to Klinika radiační onkologie, která disponuje moderní technikou i řadou odborníků.

Prevence a národní onkologický registr

Pracovníci ústavu vypracovali speciální preventivní program na základě údajů Národního onkologického registru. Je zaměřen na všechny věkové kategorie podle pohlaví a rodinné anamnézy, je zcela individuální. Je to jediný komplexní preventivní onkologický program v České republice.[1] V ústavu pracuje také Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů, které se věnuje těm lidem, u kterých je riziko rakoviny dáno rodinnou anamnézou.

Brněnské onkologické dny

Ústav každoročně pořádá celostátní odbornou akci Brněnské onkologické dny, která zahrnuje profese zabývající se onkologickou problematikou a s nimi Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci těchto akcí se konají přednášky českých i zahraničních odborníků v daném oboru, workshopy, firemní sympozia i edukační bloky.

Reference

  1. Preventivní program může odhalit rakovinu včas. Magazín M [online]. 2007-06-29 [cit. 2021-02-13]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj