Mariana

Mariana
ženské jméno
Svátek 8. září
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 2 514
Pořadí podle četnosti 290.
Podle údajů z roku 2018
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Jméno Mariana na webu kdejsme.cz
Marianna
ženské jméno
Svátek 8. září
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 907
Pořadí podle četnosti 256.
Podle údajů z roku 2002
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Jméno Marianna na webu kdejsme.cz
Marianne
ženské jméno
Svátek 8. září
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 154
Pořadí podle četnosti 618.
Podle údajů z roku 2009
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Jméno Marianne na webu kdejsme.cz

Mariana je ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus, to znamená „náležející k rodu Mariů“ (asi z latinského mas, maris = „muž“).

V českém občanském kalendáři má svátek 8. září.

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 982 222.
2002 1022 218.
Porovnání o 40 více o 4 lépe

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je +4,9%, což svědčí o poměrně strmém nárůstu obliby tohoto jména.[1]

Zdrobněliny

Marjánka, Márinka, Riana, Marka, Marina, Májinka, Mája, Majda, Majka, Marča, Mari, Máňa, Ariana, Mary.

Nositelky Mariany

  • Lady Mariana – postava z pověsti o Robinu Hoodovi
  • Mariana Griswold Van Rensselaer – americká autorka
  • Mariana Látalová – česká výtvarnice
  • Mariana Ohataová – brazilská atletka
  • Mariana Novotná – česká moderátorka a redaktorka
  • Mariana Pajónová – kolumbijská cyklistka
  • Mariana Prachařová – česká herečka
  • Mariana Šurković – chorvatská plavkyně

Nositelky Marianny

  • Marianne – státní symbol Francie
  • Marianne Faithfullová – anglická zpěvačka
  • Marianne Fredrikssová – švédská spisovatelka
  • Marianne Limpertová – kanadská plavkyně
  • Marianne Rosenbergová – německá zpěvačka
  • Marianna Ďurianová – slovenská moderátorka

Reference

Externí odkazy

Zdroj