Magnezit

Magnezit
Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec MgCO3
Identifikace
Barva bílá, šedá, žlutá, hnědá, černá
Vzhled krystalu romboedry, skalenoedry
Soustava klencová
Tvrdost 4–4,5
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá
Index lomu nω = 1,700
nε = 1,509
Vryp bílý
Hustota 3 g ⋅ cm−3
Rozpustnost v horké HCl

Magnezit (Karsten, 1808), chemický vzorec MgCO3 (uhličitan hořečnatý), je klencový minerál. Název odvozen z chemického složení.

Původ

 • metamorfní – přeměnou serpentinitů (hadců) působením vody s rozpuštěným CO2. Na takovýchto výskytech nacházíme často společně s opálem;
 • hydrotermální – metasomatickým zatlačením vápenců a dolomitů za přínosu Mg a odnosu Ca;
 • sedimentární – vysrážením z mořské vody při vypařování v mělkých zálivech v aridních oblastech.

Morfologie

Vzácně klencové krystaly (skalenoedry, romboedry) do velikosti 30 cm. Agregáty běžně hrubě až jemně zrnité, zemité nebo celistvé (porcelánovité).

Vlastnosti

 • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4–4,5, křehký, hustota 3 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {1011}, lom lasturnatý. Před dmuchavkou puká ale netaví se.
 • Optické vlastnosti: Barva: Bezbarvý, bílá, šedavě bílá, nažloutlá, narůžovělá, hnědá až černá, bezbarvý v procházejícím světle. Lesk skelný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý. Luminiscence někdy žlutobílá, zelenobílá, modrobílá. Triboluminiscence.
 • Chemické vlastnosti: Složení: Mg 28,83 %, C 14,25 %, O 56,93 %, příměsi Ca, Mn, Fe. Rozpustný v horkých kyselinách.

Odrůdy

 • breunnerit – (Mg,Fe)CO3 – vyšší obsah Fe

Podobné minerály

Parageneze

Získávání

 • povrchová těžba – v lomech, pokud ložisko vystupuje na povrch či leží nehluboko pod povrchem. Při tomto způsobu těžby mizí celé kopce nebo vznikají hluboké jámy na straně jedné a vznikají nové kopce z hlušiny na straně druhé.
 • podpovrchová (hlubinná) těžba – těžba tzv. "volnou komorou", kdy se v ložisku vyrubají až 30 metrů vysoké dutiny, jejichž strop je podepřen ponechanými pilíři. V tomto případě dochází po čase ke zřícení dutin s následnými projevy: vznik propadlin na povrchu, změny v systému povrchových i podpovrchových vod. Částečně je možné tyto negativní dopady zmírnit zaplněním vyrubaného prostoru hlušinou.

Využití

Přidává se do průmyslových hnojiv jako složka dodávající rostlinám potřebný hořčík pro růst a zdárný vývoj. V průmyslu se používá jako žáruvzdorný materiál, odolává teplotám až 1800 °C.[1]

Naleziště

Hojný minerál.

Odkazy

Reference

 1. Ibler Zbyněk a kol.: Technický průvodce energetika, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-026-1, str. 142

Literatura

 • Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1951) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume II, 162–166
 • DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj