Lebka

Lidská lebka
Kočičí lebka

Lebka (lat.: cranium) je složitá součást kostry obratlovců, která chrání mozek a smyslové orgány. Je vytvořena z řady lebečních kostí a je navázána pohyblivě na páteř. Většina kostí je v lebce spojena suturami, což jsou pevné vazivové spoje. Aby při porodu nedošlo ke zlomenině, mají novorozeňata mezi lebečními kostmi mezery, které jsou vyplněny vazivovými membránami (fontanely).

Spojení na lebce – švy – jsou nepohyblivé. Pohyblivý je jedině kloub spojující mandibulu (dolní čelist) s lebkou.

Části lebky

Srovnání lebky člověka, šimpanze, orangutana a makaka

U lebky obvykle rozeznáváme část obličejovou (splanchocranium) a mozkovnu (neurocranium). Obličejová část obsahuje vyústění smyslových orgánů a ústní otvor. Dutá mozková část chrání mozek. Jednotlivé oddíly lebky jsou:

  • Klenba lebeční - lat. neurocranium
  • Báze lební
  • Kostra obličeje - lat. splanchocranium
  • Horní čelist
  • Dutiny pro sluchový aparát
  • Dutina lební (v ní je uložen mozek)

Kostra lebky

Pohled na lebku člověka ze strany

Kostra lebky (cranium) je tvořena větším počtem kostí, které jsou obvykle s výjimkou dolní čelisti navzájem pevně spojeny.

Lebka člověka

Podrobnější informace naleznete v článku Lebka člověka.

Lebka člověka se skládá z 22 kostí. U novorozence jsou kosti relativně volné – prostor mezi nimi tvoří pružné vazivové lupínky (fontanely). Ty v průběhu prvních 2 let života postupně zarůstají (osifikují), ale nikdy nesrostou zcela.

Cranium se občas také dělí na 2 důležité celky, a to na NEUROCRANIUM(NCR) a SPLANCHNOCRANIUM(SPCR).

NCR – důležitý obal okolo mozkové kůry a částí mozku. vrstva, která dává signály k podnětnému vyjadřování mozkových činností. SSPCR – vrstva, již z kostí, která chrání mozek ( lat. cerebrum)

Externí odkazy

Zdroj