Kategorie:Drážní doprava

Hlavní článek: Dráha (drážní doprava)

České rozdělení drážní dopravy není shodné s dělením v mnoha jiných zemích. Obvykle pojem drážní doprava splývá s pojmem železniční doprava (u této kategorie hledejte mezijazykové odkazy) nebo kolejová doprava a nezahrnuje trolejbusovou dopravu, v některých zemích se mezi drážní dopravu nepočítají ani visuté lanové dráhy.

Zdroj