Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou v širším slova smyslu veškerá onemocnění srdce a cév (řec. kardia – srdce a lat. vas – céva); v užším smyslu se tento termín obvykle používá pro označení nemocí způsobených aterosklerotickými degenerativními změnami: ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin a ischemickou cévní mozkovou příhodu.

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění se obvykle dělí do dvou skupin: na neovlivnitelné a ovlivnitelné.

Neovlivnitelné rizikové faktory

  • věk
  • mužské pohlaví
  • genetické faktory (kardiovaskulární onemocnění v rodině)
  • osobní anamnéza (již prodělané kardiovaskulární onemocnění)
  • hypoxie v prenatálním stádiu, kterou může způsobit například obezita matky[1]

Věk

Ateroskleróza je dlouhodobý proces, proto pravděpodobnost její manifestace formou některého z kardiovaskulárních onemocnění vzrůstá s věkem. Za rizikový se považuje věk nad 45 let u muže a nad 55 let u ženy.

Pohlaví

Muži mají vyšší riziko aterosklerózy a z ní plynoucích onemocnění než ženy před menopauzou. Za příčinu tohoto faktu se považuje protektivní vliv estrogenů. (Estrogeny zvyšují hladinu HDL-cholesterolu.)

Genetické faktory

Kandidátních genů, zodpovědných za rozvoj aterosklerózy, jsou desítky až stovky. Jejich konkrétní podíl je předmětem výzkumu. Z praktického hlediska se jako rizikový posuzuje infarkt myokardu u prvostupňového mužského příbuzného mladšího 55 let a prvostupňové ženské příbuzné mladší 65 let.

Faktory ovlivnitelné redukcí hmotnosti a zvýšením pohybu

Léčba

Opakování příhod lze redukovat pomocí aspirinu.[3]

Reference

  1. Heart disease risk begins in the womb. medicalxpress.com [online]. 2019-01-22 [cit. 2022-01-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Benefits of adolescent fitness to future cardiovascular health possibly overestimated. medicalxpress.com [online]. [cit. 2023-11-17]. Dostupné online. 
  3. Aspirin can help prevent a second heart attack, but most don't take it. medicalxpress.com [online]. [cit. 2023-08-22]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.

Zdroj