Kapitánská zkouška

Kapitánská zkouška (KZ) je česká interní skautská kvalifikace, která dává oprávnění k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých nebo jachetních akcí[1], k provádění výcviku na vodě a k vedení oddílu vodních skautů. Absolvent kapitánské zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení. Uchazeči musí být alespoň 18 let.[1]

Obsahy kapitánské zkoušky je metodika a plánování vodáckého tábora nebo výpravy, sebezáchrana, pravidla plavby, ovládání pramice, kanoe, posouzení vlivu vody na člověka, historie vodního skautingu, plachtění. Kapitánská zkouška Junáka je akreditována u českého ministerstva školství jako kvalifikace postačující k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých akcí a táborů.

Kapitánskou zkoušku lze získat na Kapitánské lesní škole vodních skautů (KLŠVS)[2], kapitánském kurzu nebo individuální formou. Lesní škola vodních skautů se koná v sudých letech a kapitánský kurz v lichých. Kapitánskou zkoušku si mohou udělat i skauti, kteří nemají hlavní naplň svojí činnosti na vodě.

Odkazy

Reference

  1. a b SKAUT, Perák. krizovatka.skaut.cz [online]. Junák český skaut. Dostupné online. 
  2. Lesní škola vodních skautů. klsvs.skauting.cz [online]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj