Jiří Špét

PhDr. Jiří Špét, CSc.
Narození 25. září 1928 nebo 28. září 1928
Praha
Úmrtí 29. května 2012 (ve věku 83 let)
Praha
Povolání pedagog, historik, muzeolog, bibliograf, středoškolský učitel, redaktor a vysokoškolský učitel
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Jiří Špét (25. září 1928 Praha29. květen 2012) byl český historik, muzeolog, pedagog, redaktor, dlouholetý člen Historického klubu a Společnosti přátel starožitností.

Život a kariéra

V letech 1939 až 1947 studoval na žižkovském gymnáziu. V roce 1951 absolvoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor čeština-dějepis. V následujícím roce obhájil svou disertační práci na téma Vědecké působení Antonína Rezka (Studie literárně historická). V průběhu let 1951 až 1962 byl středoškolským profesorem na školách v Damníkově, Chrudimi, Chotěboři a od roku 1954 Praze. V roce 1962 se stal odborným pracovníkem Muzea tělesné výchovy a sportu v Praze. V období 1963 až 1972 pracoval jako vědecký pracovník Národního muzea a zástupce ředitele Ústředního muzeologického kabinetu. V roce 1967 úspěšně obhájil svou kandidátskou práci. Od roku 1972 až 1990 působil na Ministerstvu kultury jako referent pro muzejnictví.

Věnoval se také pedagogické činnosti v oboru muzeologie: v letech 1968 až 1990 vyučoval na pomaturitním studiu organizovaném Národním muzeem v Praze muzejnictví a konzervátorství, od roku 1975 až do roku 1995 přednášel na katedře muzeologie brněnské Masarykovy univerzity. Účastnil se též aktivně výuky v rámci Mezinárodní letní školy muzeologie (ISSOM). Neméně důležitá je i jeho spolková činnost, zejména v Historickém klubu, kde působil od roku 1949 do roku 1972, a to postupně jako knihovník, tajemník, jednatel a člen výboru, a dále ve Společnosti přátel starožitností, zde zastával v letech 1963 až 1988 funkci jednatele, člena výboru a místostarosty.

Dílo

Špétova vlastní bibliografie, která čítá téměř 800 záznamů je obsažena v publikaci Jana Doláka a Marie Gilbertové: Historik Jiří Špét. Život a dílo, jenž vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2010.

Jako historik se již v počátcích své odborné činnosti zaměřil na dějiny českého dějepisectví druhé poloviny 19. století a 20. století, zejména se zabýval Antonínem Rezkem, Jaroslavem Gollem a tzv. Gollovou školou. V roce 1957 dokončil rukopis Dějiny Historického klubu v Praze věnovaný vývoji spolku v letech 1872 až 1955. Dějinám české historiografie a muzejnictví je zasvěcena i jeho kandidátská práce z roku 1967 Historická věda na univerzitě a Národní muzeum zejména v letech osmdesátých a devadesátých 19. století (Příspěvkyk dějinám české historiografie a muzejnictví). V následujícím období své tvůrčí činnosti se již plně věnoval správě muzejních sbírek, muzejní metodice a legislativě a vývoji českého muzejnictví. Špétův Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945) vyšel dvakrát (jednou v roce 1979, podruhé jej v roce 2003 vydala Masarykova univerzita), druhý díl zachycující vývoj muzejnictví v letech 1945-1988 nebyl již po listopadu 1989 distribuován. Další Špétovo dílo pod názvem Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR: (1945-1985) se věnuje, jak již název napovídá, rozvoji československého muzejnictví období od 2. světové války do roku 1985 (vydalo Národní muzeum v roce 1988). V době svého působení na Ministerstvu kultury ČR na postu referenta pro muzejnictví se Špét zasloužil o vypracování nových směrnic pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích a galeriích (Správa, ochrana a evidence muzejních sbírek: výkladový komentář a doporučující pokyny ke Směrnicím pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích a galeriích, vydalo Národní muzeum v roce 1984) a dále o legislativní opatření č. 390/1979 – Směry a vývoje dalšího rozvoje muzeí v ČSR. Jiří Špét se jako redaktor podílel na časopisech a titulech: Dějepis (a zeměpis)ve škole (působil v redakční radě v letech 1954-1969/1970), Zprávy Společnosti přátel starožitností (1965-1978), Acta regionalia (1965-1974), Bibliografie muzeologické literatury (za léta 1963-1978) a Bibliographia museologica 1818-1967 (vyd. 1968). Přispíval též do časopisu Práce z dějin Akademie věd, který vydává Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i. (jedním z posledních byl vzpomínkově laděný příspěvek věnovaný Historickému klubu a osobnosti Jaroslava Werstadta nazvaný Historický klub za starostování Jaroslava Werstadta, Práce z dějin Akademie věd, 2010, roč. 2, s. 13-28).

Literatura

  • DOLÁK, Jan; GILBERTOVÁ, Marie. Historik Jiří Špét : Život a dílo. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. 2010. 51 s. ISBN 978-80-210-5282-6.
  • KÁBOVÁ, Hana. Odešel Jiří Špét (1928-2012). Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, čís. 2, s. 280-281. ISSN 1803-9448.
  • DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. 2008, č. 3, s. 19-20.
  • DOLÁK, Jan. Osmdesátník Jiří Špét. Múzeum. 2008, čís. 2, s. 58-59.

Externí odkazy

Zdroj