Hudební skladatel

Francouzský skladatel Louis-Nicolas Clérambault

Hudební skladatel (též komponista) je umělec, který tvoří nové hudební skladby a zpravidla je zaznamenává ve formě hudební notace, podle které jeho hudbu poté provozují výkonní umělci (interpreti – zpěváci, hráči na hudební nástroje, dirigenti event. další umělci).

Znalost hry na hudební nástroj není sice čistě teoreticky k této činnosti vůbec nutná, ale v praxi téměř každý hudební skladatel dobře ovládá hru alespoň na jeden hudební nástroj (nejčastěji se jedná o klávesový nástroj). Komponování pro orchestr (soubor nástrojů) vyžaduje znalost takového tělesa z hlediska technických nároků na jednotlivé hráče. Tuto znalost spolu s dalšími obvykle získává skladatel na speciální škole (konzervatoř, hudební akademie), kde se předávají znalosti o hře na hudební nástroje a o jejich technických možnostech (např. jaký je rozsah tónů jednotlivého nástroje a nezbytné další údaje). Při studiu instrumentace (resp. orchestrace, tj. jak psát pro nástrojové soubory) studuje mladý skladatel nástrojové souznění, kde už začíná jeho tvůrčí činnost.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj