Homiliář opatovický

Homiliář opatovický (nebo Opatovický homiliář) je sbírka kázání pocházející z poloviny 12. století. Vnikl zřejmě pro potřeby kláštera či pro potřeby některého z církevních hodnostářů. Je to jeden z nejstarších dokladů české literatury. Jsou v něm narážky na v Čechách přetrvávající pohanství. Také české glosy datované do 13. století.

V současnosti uložen v Národní knihovně České republiky, signatura III F 6.

Obsah

Odkazy

Literatura

  • DOSKOČIL, Karel. Šest kázání z homiliáře opatovického. Vyšehrad: Vánoční tisk Katolického literarního klubu, 1939.
  • HECHT, Ferdinand, ed. Beiträge zur Geschichte Böhmens. Abtheilung I, Quellensammlung. I. Band, Das Homiliar des Bischofs von Prag. Saec. XII. Prag: [Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen], 1863.
  • MIKLÍK, Konstantin: Opatovický homiliář. Časopis katolického duchovenstva, 72/97, 1931, pp. 234-242, 373-376, 480-488, 641-648, 970-982
  • Adolf Patera. Staročeské glosy XIII. stol. v tak zvaném homiliáři Opatovickém. Časopis Musea království Českého 1880, s. 109–123.

Zdroj