Hipologie

Hipologie (starším pravopisem hippologie, z řec. ιππος, (h)ippos "kůň" a λόγος, logos, "nauka") je věda zabývající se koňmi. Vědec se nazývá hipolog (hippolog).

Předmět hipologie

Hipologie je směs teorie a praxe a jako každá nauka se i hipologie časově vyvíjela. V základě se dělí na tři oblasti: oblast medicínsko-veterinární (hipiatrie), zootechnicko – hospodářskou a jezdeckou (ekvitace). Jinými slovy studuje zejména zdraví koně, jeho chov a péči o něj a využití koně (včetně sportovního).

Významní hipologové

Externí odkazy

Zdroj