František Kavka

prof. PhDr. František Kavka, CSc.
Narození 21. listopadu 1920
Praha
Úmrtí 20. října 2005 (ve věku 84 let)
Praha
Místo pohřbení Krčský hřbitov
Povolání pedagog a historik
Manžel(ka) Marie Kavková
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

František Kavka (21. listopadu 1920 Praha20. října 2005 Praha) byl český historik. Zabýval se staršími českými dějinami, především epochou vlády Lucemburků.

Studoval dějepis a latinu (s nucenou přestávkou za války) a již ve své disertaci se zaměřil na lucemburské období v českých zemích. Od roku 1953 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 19581959 zde zastával post děkana. Pro výuku dějin sepsal několikadílná skripta a zároveň se věnoval přípravě monografií o husitství, Rožmbercích či pražské univerzitě. Později se zaměřil na osobnost Karla IV., jemuž věnoval několik žánrově rozličných prací. Nejvýznamnější z nich je dvousvazkové dílo Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378).

V roce 1958 se stal Kavka prvním ředitelem nově zřízeného Ústavu pro dějiny Univerzity Karlovy, jenž si vydobyl pověst renomovaného pracoviště. S nastupující normalizací byl však ústav zrušen a Kavka musel univerzitu opustit. Pracoval v Židovském muzeu, uchýlil se k soukromému bádání a jeho knihy dvacet let nevycházely. Po sametové revoluci se vrátil na filozofickou fakultu jako profesor starších dějin. Spolu s Josefem Petráněm se coby hlavní redaktor podílel na čtyřsvazkovém opusu o dějinách Univerzity Karlovy.

Výběr z díla

 • Husitská revoluční tradice. Praha : SPNL, 1953.
 • Přehled československých dějin do předhusitské doby. Praha : Rudé právo, 1955.
 • Bílá Hora a české dějiny. Praha : SNPL, 1962.
 • Příručka k dějinám Československa do roku 1648. Praha : SPN, 1963.
 • Die Tschechoslowakei. Abriss ihrer Geschichte. Praha : Orbis, 1963.
 • Stručné dějiny University Karlovy. Praha : SPN, 1964. (s kolektivem)
 • Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století. České Budějovice : Nakladatelství České Budějovice, 1966.
 • Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561–1580. Praha : Universita Karlova, 1969. (s A. Skýbovou)
 • České umění gotické. 1357–1420. Praha : Academia 1970. (s kolektivem)
 • Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378). Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika. (dva svazky) Praha : Karolinum, 1993.
 • Život na dvoře Karla IV. Praha : Apeiron, 1993.
 • Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha : Mladá fronta, 1998.
 • Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. Praha : Mladá fronta, 1998.
 • Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví. Praha : Karolinum, 2002.
 • 5.4.1355 – korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Praha : Havran, 2002.
 • Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky. Praha/Litomyšl : Paseka, 2002.
 • Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách. Praha : Libri Aquenses, 2004. (s V. Blažkovou a H. Altmannem)

Literatura

 • SVATOŠ, Michal. Sciencia nobilitat. Sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc. Praha : Karolinum, 1998. 143 s. ISBN 80-7184-869-7.
 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 
 • Kavka, František: Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví. Praha 2002. ISBN 80-246-0276-8 autobiografie, výbor z článků obsah online
 • BOBKOVÁ, Lenka; HOLÁ, Mlada (edd.). Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha : Paseka, 2005. 380 s. ISBN 80-7185-773-4.

Externí odkazy

Zdroj