Erasmus+

logo Erasmu+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program nahradil a sloučil předchozí Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci), Mládež v akci, programy mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program Jean Monnet. Nově se program zaměřuje i na oblast sportu a nebo například poskytuje garance půjček pro vysokoškolské studium v zahraničí. Program na sedmileté období bude disponovat 14,7 miliardami eur.

Související články

Externí odkazy

Zdroj