Chlustov

Chlustov
Vrchol Chlustova
Vrchol Chlustova
Vrchol 1094 m n. m.
Prominence 121 m ↓ SZ sedlo[1]
Izolace 2,1 km → Žlíbský vrch
Seznamy Tisícovky v Česku #197
Ultratisícovky #58
Nejprominentnější hory CZ
Hory a kopce Šumavy
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Pohoří Šumava / Šumavské pláně / Knížecí pláně / Stráženské pláně
Souřadnice
Chlustov
Chlustov
Povodí Teplá VltavaVltavaLabe
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chlustov (1094 m n. m., německy Krustl Berg) je výrazná hora na Šumavě tyčící se 3 km západně od Lenory a 3,5 km jižně od Horní Vltavice. Nad vltavské údolí vystupuje o více než 300 metrů.[2]

Přístup

Nejkratší přístup vede z HliništěStrážného, nejprve po silnici č. 4 směrem na východ, ze které po 700 metrech odbočuje doleva neznačená silnička až do sedla se Žlíbským vrchem. Pod sedlem stojí pomník s letopočty 1889–1914, připomínající čtvrt století trvání manželství krumlovského vévody a knížete Jana Nepomuka II. ze Schwarzenbergu a kněžny Terezie, rozené Trauttmansdorffové-Weinsbergové.[3] Ještě před pomníkem se od silničky odpojuje doprava nezpevněná cesta, která končí točnou. U ní začíná rovný průsek, který po 300 metrech končí na vrcholu. Cesta měří 4,5 km s převýšením 290 metrů.

Další možností je přístup po žlutě značené Vimperské Zlaté stezce, která prochází západně od vrcholu mezi Horní Vltavicí a Strážným. V nejvyšším bodě Zlaté stezky ve výšce 1040 m n. m. odbočuje na jihovýchod silnička do sedla mezi Žlíbský vrch a Chlustov. Pod sedlem se z ní odpojuje nezpevněná cesta směrem k točně a vrcholu. Trasa ze Strážného měří 5 km s převýšením 310 metrů, trasa z Horní Vltavice je stejně dlouhá, ale s hodnotnějším převýšením 380 metrů.

PR Hliniště

Pod jihozápadním svahem, pod bývalou osadou Žlíbky, se na 50 hektarech rozkládá přírodní rezervace Hliniště. Důvodem ochrany je cenný fragment zachovalého rašelinného brusnicového boru a rašelinné březiny obklopený komplexem lučních mokřadních biotopů v pokročilé fázi sukcesního procesu, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a bezobratlých.

Reference

Zdroj