Brahmáni

Bráhmana (v dévanágarí ब्राह्मण), též bráhman, „znalec slova“,[1] je členem tradiční kněžské třídy staroindické společnosti. Tato společnost se dělila na kasty (varny, společenské třídy, doslova barvy) a vedle bráhmanů patří do tohoto dělení základních způsobů života také kšatrija – člen tradiční třídy válečníků, vaišja – člen tradiční třídy obchodníků a řemeslníků a šúdra – člen tradiční třídy dělníků a služebníků.

Podle indické tradice to byl stvořitel vesmíru Puruša (Višnu)[2], který dal vzniknout tomuto uspořádání spo­leč­nosti. Každou kastu vytvořil z jiné části svého těla; z jeho úst vzešla kasta bráhmanů studujících posvátné texty, z jeho paží se zrodili kšatrijové, ze stehna vaišjové a z jeho chodidel vznikli šúdrové. Hindové, kte­ří nepatřili do žádné z kast, byli považováni za nečisté a říkalo se jim nedotknutelní, párjo­vé.

V Bhagavadgítě Krišna uvádí, že On je stvořitelem varen, a ty jsou charakterizovány vlastnostmi (guna) a činnostmi (karma).[3] Později začala být příslušnost k varně určována původem (džanma, odtud označení kasty džáti), což vedlo k úpadku celého systému.

Systém kast v In­dii již od roku 1947 úředně neplatí, přesto však dosud ve své nečisté podobě přetrvává.

Reference

  1. KOZÁK, Jan. Kořeny indoevropské duchovní tradice. Praha: Bibliotheca gnostica, 2019. ISBN 978-80-904050-6-6. S. 23. 
  2. Rgvéda 10.90.12
  3. catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagasah, Bhagavadgítá 4.13

Externí odkazy

Zdroj