Biginelliova reakce

Biginelliova reakce je vícesložková reakce, v níž vzniká 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-on 4ethylesteru kyseliny acetyloctové 1, aromatického aldehydu (například benzaldehydu 2) a močoviny 3.[1][2][3][4]

Reakci objevil italský chemik Pietro Biginelli.[5][6]

Příklad Biginelliovy reakce
Příklad Biginelliovy reakce

Katalyzátorem může být Brønstedova a/nebo Lewisova kyselina, například trifluoroctan měďnatý[7] nebo fluorid boritý.[8]

Bylo popsáno několik variant této reakce.[9][10]

Dihydropyrimidinony, získatelné Biginelliovými reakcemi, se používají jako blokátory vápníkových kanálů.[11]

Produkty Biginelliových reakcí byly také zkoumány jako možní selektivní antagonisté adenosinového A2B receptoru;[12] jako obzvláště selektivní se ukázaly některé tricyklické sloučeniny.[13]

Mechanismus

Biginelliova reakce se skládá z posloupnosti bimolekulárních reakcí vedoucích k dihydropyrimidinonu.[14]

Podle mechanismu navrženého v roce 1973 je krokem určujícím rychlost reakce aldolová kondenzace ethylacetacetátu 1 s arylaldehydem, kterou vzniká karbeniový ion 2. Nukleofilní adicí močoviny se vytvoří meziprodukt 4, který se rychle dehydratuje na konečný produkt 5.[15]

Mechanismus Biginelliovy reakce
Mechanismus Biginelliovy reakce

Roku 1997 byl navržen jiný mechanismus:

Biginelli reaction mechanism
Biginelli reaction mechanism

Zde reakce začíná nukleofilní adicí, určující rychlost, močoviny na aldehyd.[16] Následuje kysele katalyzovaná kondenzace, jež vytvoří imin. Poté se na imin aduje β-ketoester a následně se uzavře kruh nukleofilním atakem aminu na karbonyl. Posledním krokem je druhá kondenzace, ta vytváří konečný produkt.

Obměny

V roce 1987 byla popsána obměna Biginelliovy reakce, která dávala vyšší výtěžky.[17][18]

První enzymatickou syntézu s využitím Biginelliovy reakce provedl Atul Kumar.[19]

Odkazy

Externí odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biginelli reaction na anglické Wikipedii.

 1. P. Biginelli. Ueber Aldehyduramide des Acetessigäthers. Chemische Berichte. 1891, s. 1317–1319. Dostupné online. DOI 10.1002/cber.189102401228. 
 2. P. Biginelli. Ueber Aldehyduramide des Acetessigäthers. II. Chemische Berichte. 1891, s. 2962–2967. Dostupné online. DOI 10.1002/cber.189102402126. 
 3. H. E. Zaugg; W. B. Martin. Α-Amidoalkylations at Carbon. Organic Reactions. 1965, s. 88. ISBN 0471264180. DOI 10.1002/0471264180.or014.02. 
 4. C. O. Kappe. 100 years of the biginelli dihydropyrimidine synthesis. Tetrahedron. 1993, s. 6937–6963. ISBN 0471264180. DOI 10.1016/S0040-4020(01)87971-0. 
 5. Kappe, C. Oliver (2005) "The Biginelli Reaction", J. Zhu and H. Bienaymé (eds.): Multicomponent Reactions, Wiley-VCH, Weinheim, ISBN 978-3-527-30806-4
 6. C. O. Kappe; A. Stadler. The Biginelli Dihydropyrimidine Synthesis. Organic Reactions. 2004, s. 1–116. ISBN 0471264180. DOI 10.1002/0471264180.or063.01. 
 7. Dailei Song; Runxia Wang; Yongli Chen; Shaohua Zhang; Chunsheng Liu; Genxiang Luo. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 2008, s. 385. DOI 10.1007/s11144-008-5379-2. 
 8. E. H. Hu; D. R. Sidler; U.-H. Dolling. Unprecedented Catalytic Three Component One-Pot Condensation Reaction: An Efficient Synthesis of 5-Alkoxycarbonyl- 4-aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones. The Journal of Organic Chemistry. 1998, s. 3454. DOI 10.1021/jo970846u. 
 9. P. Wipf; A. Cunningham. A solid phase protocol of the biginelli dihydropyrimidine synthesis suitable for combinatorial chemistry. Tetrahedron Letters. 1995, s. 7819–7822. DOI 10.1016/0040-4039(95)01660-A. 
 10. C. O. Kappe. Highly versatile solid phase synthesis of biofunctional 4-aryl-3,4-dihydropyrimidines using resin-bound isothiourea building blocks and multidirectional resin cleavage. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2000, s. 49–51. DOI 10.1016/S0960-894X(99)00572-7. PMID 10636241. 
 11. G. C. Rovnyak, K. S. Atwal, A. Hedberg, S., D. Kimball, S. Moreland, J. Z. Gougoutas, B. C. O'Reilly, J. Schwartz, M. F. Malley. Dihydropyrimidine calcium channel blockers. 4. Basic 3-substituted-4-aryl-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid esters. Potent antihypertensive agents. Journal of Medicinal Chemistry. 1992, s. 3254–3263. DOI 10.1021/jm00095a023. PMID 1387168. 
 12. CRESPO, Abel; EL MAATOUGUI, Abdelaziz; BIAGINI, Pierfrancesco; AZUAJE, Jhonny; COELHO, Alberto; BREA, José; LOZA, María Isabel. Discovery of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones As a Novel Class of Potent and Selective A2B Adenosine Receptor Antagonists. ACS Medicinal Chemistry Letters. 2013-10-03, s. 1031–1036. ISSN 1948-5875. DOI 10.1021/ml400185v. PMID 24900602. (anglicky) 
 13. EL MAATOUGUI, Abdelaziz; AZUAJE, Jhonny; GONZÁLEZ-GÓMEZ, Manuel; MIGUEZ, Gabriel; CRESPO, Abel; CARBAJALES, Carlos; ESCALANTE, Luz. Discovery of Potent and Highly Selective A2B Adenosine Receptor Antagonist Chemotypes. Journal of Medicinal Chemistry. 2016-03-10, s. 1967–1983. ISSN 0022-2623. DOI 10.1021/acs.jmedchem.5b01586. PMID 26824742. (anglicky) 
 14. K. Folkers; T. B. Johnson. Researches on Pyrimidines. CXXXVI. The Mechanism of Formation of Tetrahydropyrimidines by the Biginelli Reaction1. Journal of the American Chemical Society. 1933, s. 3784–3791. DOI 10.1021/ja01336a054. 
 15. F. Sweet; J. D. Fissekis. Synthesis of 3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinones and the mechanism of the Biginelli reaction. Journal of the American Chemical Society. 1973, s. 8741–8749. DOI 10.1021/ja00807a040. 
 16. C. O. Kappe. A Reexamination of the Mechanism of the Biginelli Dihydropyrimidine Synthesis. Support for anN-Acyliminium Ion Intermediate. The Journal of Organic Chemistry. 1997, s. 7201–7204. DOI 10.1021/jo971010u. 
 17. B. C. O'Reilly; K. S. Atwal. Synthesis of Substituted 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic Acid Esters: The Biginelli Condensation Revisited. Heterocycles. 1987, s. 1185–1188. DOI 10.3987/R-1987-05-1185. 
 18. B. C. O'Reilly; K. S. Atwal. Synthesis of Substituted 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-2-thioxo-5-pyrimidinecarboxylic Acid Esters: The Biginelli Condensation Revisited. Heterocycles. 1987, s. 1189–1192. DOI 10.3987/R-1987-05-1189. 
 19. Atul Kumar; Ram Awatar Maurya. An efficient bakers' yeast catalyzed synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones. Tetrahedron Letters. 2007, s. 4569. DOI 10.1016/j.tetlet.2007.04.130. 

Zdroj