Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády České republiky pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování.[1] Zřízena byla ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.[2]

Složení Bezpečnostní rady státu

Členy Bezpečnostní rady státu jsou (od roku 2018):[3][4]

 • předseda – předseda vlády České republiky
 • místopředseda – místopředseda vlády a ministr vnitra
 • další členové vlády podle rozhodnutí vlády:
  • ministr obrany
  • ministr zahraničních věcí
  • ministr financí
  • ministr průmyslu a obchodu
  • ministr dopravy
  • ministr zdravotnictví
  • ministr zemědělství

Členství v radě je nezastupitelné, jen ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy mohou být zastoupeni pověřeným náměstkem svého ministerstva. Předseda, místopředseda a ministr obrany tvoří předsednictvo Bezpečnostní rady, které posuzuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě a v České republice.

Prezident České republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Pracovní orgány Bezpečnostní rady státu

Stálé pracovní orgány Bezpečnostní rady státu:

 • Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních věcí)
 • Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany)
 • Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra)
 • Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády)
 • Výbor pro vnitřní bezpečnost (v gesci ministra vnitra)
 • Výbor pro kybernetickou bezpečnost (v gesci předsedy vlády)

Pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro řešení krizových situací je Ústřední krizový štáb (v případě vnějšího či jiného ohrožení České republiky).

Odkazy

Reference

 1. Bezpečnostní rada státu [online]. Vláda České republiky [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 2. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. In: Sbírka zákonů. 1998. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 3. Statut Bezpečnostní rady státu [online]. Vláda České republiky [cit. 2020-03-18]. Ve znění od 24. října 2018. Dostupné online. 
 4. Usnesení vlády ze dne 24. října 2018 č. 692 [online]. Vláda České republiky [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj