Animátor (filmařská profese)

Animování

Animátor je filmařská profese, zabývající se tvorbou animací. Působnost animátora je nejednoznačně vymezená - od režiséra, scenáristy po výtvarníka či fázaře. Vzhledem k mnoha rozdílným technikám a technologiím animovaného filmu je konkrétní činnost animátora specifická. Při filmové tvorbě často spolupracuje několik animátorů, u celovečerních vysokorozpočtových filmů může jít až o stovky osob.

Tradiční animace

V oblasti tradiční kreslené nebo loutkové animace se dá říci, že práce animátora je zvláštní druh herectví. Animátor posouvá fázi po fázi předmět hry - loutku, nebo kreslí fáze kreslených postav (předmětů) a vytváří tak charakteristický pohyb a projev v kontextu celého díla. Prvním animátorem v této oblasti byl možná Athanasius Kircher, který ve své Laterna magice rozhýbal v projekci první kreslené fáze - na skla nakreslil figury, umístil je do svého zařízení a pak s nimi pomocí provázků pohyboval. První spojení animace a filmu vzniklo v roce 1906 kdy Thomas Edison nafotografoval sérii kreseb Jamese Stuarta Blacktona - Humorné fáze vtipných tváří, na které použil kolem 3000 kreseb.[1]

Pro animaci nemusí animátor použít loutky a kresby snímané kamerou, například Len Lye, nebo později i Norman McLaren experimentovali s animací přímo na filmový pás nebo pracovali s pixilací.[2] K animaci lze použít i přírodní materiály, jako je písek, hlína, nebo například zvláštní špendlíkové plátno animátora Alexandera Alexeïeffa (Noc na Lysé hoře,1934,En Passant,1943).

Počítače

V počítačové animaci funkce animátora záleží především na používané technologii. V 3d animaci jsou role ve větších filmových produkcích jasně odděleny od dalších souvisejících činností - modelář vytváří modely, někdo jiný zase kostry loutek, další pak textury a materiály, apod. - funkce animátora pak souvisí jen s pohybem připravených loutek.

Hlavní animátor vymýšlí hru postav a jejich povahu i charakter, další animátoři pak jeho představy realizují na přidělených postavách. Animovat se nemusí jen lidské či zvířecí postavy, animátor vytváří i animace různých objektů, textů, přechodů a jeho práce může úzce souviset s tvorbou filmových triků, případně s rotoskopingem.

V případě nezávislých autorských filmů často animátor zastává roli střihače, kameramana, zajišťuje si postprodukci - nástroje na tyto činnosti bývají součástí softwarových balíku na počítačovou animaci.

Významní animátoři

čeští
ostatní
 • Walt Disney (myšák Mickey - spolu s Ubem Iwerksem, nasazování nových technologií v animovaných filmech)
 • Émile Cohl
 • Windsor McCay
 • John Randolph Bray (vymyslel kresbu pozadí a popředí zvlášť)
 • Earl Hurd (kresba na ultrafány)
 • Raoul Barré (papírková animace)
 • Max Fleischer – vymyslel techniku rotoskopingu
 • Hans Richter (abstraktní animace)
 • Walter Ruttmann (abstraktní animace)
 • Len Lye (animace přímo na film)
 • Norman McLaren (inovátor animace, pixilace, experimenty)
 • Tex Avery (králík Bunny)
 • Chuck Jones, John Hubley (založil po stávce animátorů u Disneyho studio UPA, 1941)
 • Berthold Bartosch
 • Alexander Alexeïeff (špendlíkové plátno)
 • Oscar Fishinger (abstraktní animace)
 • Ladislas Starevič (loutková animace hmyzu)
 • Dušan Vukotić
 • Jan Lenica
 • Stephen a Timothy Quayovi
 • Giorgio Bikkal
 • Jana Lesage (kreslířka, fázařka)

Odkazy

Reference

 1. Williams, R.: The Animator's Survival Kit,strana 15, faber and faber, 2001
 2. Bordwell, D.: Dějiny filmu, strana 510, 2007

Literatura

 • BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová,Jan Bernard,Michal Bregant. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze a Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 789 s. ISBN 978-807331-091-2, ISBN 978-807106-898-3. S. 84,171,181,244,327,509-512,617,632. 
 • KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 112 s. ISBN 80-7331-019-8. 
 • DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 160 s. ISBN 80-7331-012-0. 

Externí odkazy

Zdroj