Acquis communautaire

Acquis communautaire [aˌki kɔmynoˈtɛːʁ]IPA je francouzský termín pro právní řád Evropské unie. Označuje souhrn všech právních pravidel v jakékoliv formě (obecně závazných i individuálně závazných aktů) a dokonce i právně nezávazných dokumentů (deklarace, prohlášení, Bílé knihy, strategie atd.), které se vztahují k činnosti Evropské unie.[1] Do češtiny pojem nebývá překládán. Odborné slovníky uvádějí český smyslový překlad „komunitární bohatství“.[2]

Pojem byl zaveden Maastrichtskou smlouvou a začal se následně v širokém měřítku užívat v odborném prostředí i v médiích jako ustálené slovní spojení.

Rozsah

V roce 2001 odhadovala Evropská komise, že sekundární legislativa, která je součástí Acquis communautaire, má rozsah asi 80 000 stran s tím, že ročně se vytvoří zhruba 5000 stran legislativy.[3] Jenom v Úředním věstníku vyšlo přes 30 000 právních předpisů, to znamená více než 100 000 stran.[4]

Rozsah acquis communautaire kritizovali například v roce 2001 významní intelektuálové Jacques Rupnik a Timothy Garton Ash jako něco, co odrazuje středoevropské země od vstupu, hovoříce o „byrokratické strnulosti a gigantismu“.[5] Zájmové sdružení obchodníků Open Europe zase cituje údaje o obsáhlosti evropského práva (které odhadují na 170 000 stran) jako doklad přehnané regulace a překážku rozvoji ekonomiky a volnému trhu.[6]

Reference

  1. ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V.: Evropské právo 1 : Ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, 2007, s. 74.
  2. TICHÝ, L., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J.: Čtyřjazyčný slovník evropského práva. 3. rozšířené vydání. Praha: Linde, 2005, s. 13.
  3. Evropská komise. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Codification of the Acquis communautaire [online]. 2001-11-21 [cit. 2013-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Acquis communautaire [online]. euABC.com [cit. 2013-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. Jacques Rupnik, Timothy Garton Ash, Michael Mertes, Aleksander Smolar. Who Will Speak For The Larger Europe? [online]. Project Syndicate, 2000-09-21 [cit. 2013-05-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. (anglicky)Just how big is the acquis communautaire? Archivováno 29. 4. 2014 na Wayback Machine., openeurope.org.uk

Zdroj