1892 v dopravě

Tento článek obsahuje seznam událostí souvisejících s dopravou, které proběhly roku 1892.

Události

Německá říše Ve Würzburgu by zahájen provoz koňské městské dráhy.
Německá říše Do provozu byla uvedena úzkorozchodná Přísečnická dráha v Krušných horách.
Rakousko-Uhersko Do provozu byl uveden úsek Kájov – Želnava (nyní Nová Pec) trati České Budějovice – Černý Kříž.
Osmanská říše Do provozu byla oficiálně uvedena železniční trať Jaffa (nyní Tel Aviv) – Jeruzalém, první železniční trať na území dnešního státu Izraele.
Německá říše Do provozu byla uvedena úzkorozchodná trať Taubenheim – Dürrhennersdorf v Horní Lužici.

Neurčené datum

Rakousko-Uhersko V Kyjích byla na trati Praha – Česká Třebová zřízena železniční zastávka (nyní zastávka Praha-Kyje)
Rakousko-Uhersko Na trati Přerov–Bohumín Severní dráhy císaře Ferdinanda byla zřízena zastávka Rokytnice u Přerova.

Zdroj