Životní minimum

Životní minimum je právní institut v oblasti státní sociální podpory. Je to společensky uznaná a zákonem stanovená minimální hranice peněžních příjmů občana, pod níž nastává stav hmotné nouze.

Životní minimum v kontextu sociální politiky

Přístupy k míře štědrosti sociální politiky se různí. Přesto víceméně dochází ke shodě na tom, že jejím prioritním a minimálním cílem je eliminace chudoby a sociálního vyloučení. Jejich riziko se týká nejčastěji nezaměstnaných, starších lidí, zdravotně postižených, osamělých rodičů a mladých rodin s větším počtem dětí. Pojmy „chudoba“ a „hranice chudoby“ jsou relativními koncepty, které se vztahují ke společenskému standardu. Ten vychází buď z minimální potřebné úrovně k přežití, nebo z jakéhosi důstojného životního standardu v dané společnosti.

Pro určení garantovaného životního minima se využívají metody:

 • historicko-statistické (sledování výdajů a spotřeby domácností s nízkou úrovní příjmů)
 • normativní (založené na expertním stanovení minimálního spotřebního koše a jeho ocenění)
 • relativní (srovnání příjmu či výdajů a spotřeby chudých domácností vůči průměrnému standardu společnosti)

Životní minimum je pak základem pro určení sociální pomoci, ať už finanční, nebo formou různých služeb. Nárok na dávky sociální pomoci se ověřuje výší majetku nebo výší příjmů. Výše životního minima se odvíjí od os součet všech částek jednotlivých členů obývající společnou domácnost.[1]

Česká životní a existenční minima

Životní minimum dle zák. č. 463/1991 Sb.

Životní minimum bylo do českého systému státní sociální ochrany zavedeno v roce 1991 zákonem č. 463/1991 Sb. o životním minimu.[2][3] Výši životního minima stanovil v prvním roce samotný zákon a v dalších letech byla valorizována prostřednictvím nařízení vlády.

Životní minimum se skládalo ze dvou složek:

 • z částky sloužící k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, odstupňované podle věku a s ohledem na nezaopatřenost dítěte,
 • z částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, odstupňované podle počtu osob v domácnosti žijících, jejichž příjmy se pro tyto účely posuzovaly společně.
Vývoj částek životního minima v letech 1991–2006[4]
Účinnost od Právní norma Částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (dle věku a zaopatřenosti osoby) Částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (dle počtu osob v domácnosti)
do 6 let 6–10 let 10–15 let 15–26 let nezaopatření Ostatní 1 2 3–4 5+
19911128a28. listopadu 1991 Zákon č. 463/1991 Sb. 0900 1000 1200 1300 1200 0500 0650 0800 0950
19930301a1. března 1993 Nařízení vlády č. 81/1993 Sb. 1020 1130 1360 1470 1360 0600 0780 0960 1140
19940201a1. února 1994 Nařízení vlády č. 336/1993 Sb. 1120 1240 1500 1620 1500 0660 0860 1060 1260
19950101a1. ledna 1995 Nařízení vlády č. 245/1994 Sb. 1230 1360 1620 1780 1680 0760 1000 1240 1400
19960101a1. ledna 1996 Nařízení vlády č. 281/1995 Sb. 1320 1460 1730 1900 1800 0860 1130 1400 1580
19961001a1. října 1996 Nařízení vlády č. 219/1996 Sb. 1410 1560 1850 2030 1920 0970 1270 1570 1770
19970701a1. července 1997 Nařízení vlády č. 123/1997 Sb. 1480 1640 1940 2130 2020 1020 1330 1650 1860
19980401a1. dubna 1998 Nařízení vlády č. 42/1998 Sb. 1560 1730 2050 2250 2130 1300 1700 2110 2370
20000401a1. dubna 2000 Nařízení vlády č. 56/2000 Sb. 1600 1780 2110 2310 2190 1580 2060 2560 2870
20011001a1. října 2001 Nařízení vlády č. 333/2001 Sb. 1690 1890 2230 2450 2320 1780 2320 2880 3230
20050101a1. ledna 2005 Nařízení vlády č. 664/2004 Sb. 1720 1920 2270 2490 2360 1940 2530 3140 3520
20060101a1. ledna 2006 Nařízení vlády č. 505/2005 Sb. 1750 1950 2310 2530 2400 2020 2630 3260 3660

Životní a existenční minimum dle zák. č. 110/2006 Sb.

V roce 2006 přijal parlament nový zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.[5] Ten stanovil nový výpočet životního minima z jednotlivých složek, které už nezahrnovaly nezbytné náklady na bydlení.[6][7]

Vedle životního minima zavedl také hranici existenčního minima, které je nižší zhruba o třetinu než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku pro zajištění výživy a životních potřeb.

Valorizace částek životního minima nadále zůstala na vládě, která byla zmocněna k navyšování životního i existenčního minima v závislosti na skutečném vývoji spotřebitelských cen a životních nákladů vždy od 1. ledna, případně i mimo tento pravidelný termín.[7] Vzhledem k poměrně nízké inflaci však došlo k navýšení jen v roce 2011 (s účinností od roku 2012).

Vývoj částek životního minima od roku 2007[8]
Účinnost od Právní norma Jednotlivec Dospělá osoba v domácnosti Nezaopatřené dítě v domácnosti
1. osoba 2. a každá další do 6 let 6–15 let 15–26 let
20070101a1. ledna 2007 Zákon č. 110/2006 Sb. 3126 2880 2600 1600 1960 2250
20120101a1. ledna 2012 Nařízení vlády č. 409/2011 Sb. 3410 3140 2830 1740 2140 2450
1. dubna 2020 Nařízení vlády č. 61/2020 Sb. 3860 3550 3200 1970 2420 2770
1. dubna 2022 Nařízení vlády č. 75/2022 Sb. 4250 3910 3530 2170 2670 3050

Existenční minimum bylo zákonem stanoveno od roku 2012 na 2 020 Kč,[8] zvýšeno v roce 2020 na 2 490 Kč[9] a v roce 2022 na 2 740 Kč.[10] Ono poslední navýšení částek těchto dávek souvisí s krizí ukrajinských uprchlíků v České republice, kterým je poskytována ze sociálního zabezpečení dávka okamžité mimořádné pomoci, která je odvislá od uvedených základů.

Podle informace na webu Ministerstva práce a sociálních věcí je vláda „zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.“[11] Od 1. dubna 2020 bylo rozhodnuto o navýšení životního i existenčního minimum o 13,2 %. Od 1. dubna 2022 došlo k navýšení o 10 % a ministr Marian Jurečka přislíbil, že k dalšímu vývoji může dojít v průběhu roku.[12]

Reference

 1. Sociální dávky: Životní minimum - Státní sociální podpora. Měšec.cz [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné online. 
 2. Základní informace o životním minimu [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, rev. 2005-12-14 [cit. 2006-07-03]. (ve webovém archivu). Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 3. Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 4. Přehled o vývoji částek životního minima [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, rev. 2006-01-01 [cit. 2006-07-22]. (ve webovém archivu). Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 5. Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
 6. tys, plz, ven. Leden přináší zdražení, mýtné a zákoník. iDNES.cz [online]. 2007-01-01 [cit. 2014-04-10]. Dostupné online. 
 7. a b Životní a existenční minimum od 1.1.2007 [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, rev. 2007-01-26 [cit. 2007-04-19]. (ve webovém archivu). Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 8. a b Životní a existenční minimum [online]. Finance.cz [cit. 2014-04-10]. Dostupné online. 
 9. Nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. In: Sbírka zákonů. 17. 2. 2020, roč. 2020. Dostupné online. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 10. Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. In: Sbírka zákonů. 30. 3. 2022, roč. 2022. Dostupné online. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 11. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Životní a existenční minimum, [cit 2017-06-09]. Dostupné online Archivováno 31. 7. 2017 na Wayback Machine.
 12. Vláda rozhodla o zvýšení životního a existenčního minima. Přidání pomůže lidem kompenzovat růst cen. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2022-04-09]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj