Šelf

Termín šelf (z anglického shelf, police) může znamenat:

  • kontinentální šelf – pokračování pevniny pod mořskou hladinu do hloubky 200 m; pevninský práh
  • šelfový ledovec – tlustá vrstva ledovcového ledu spočívající na moři a navazující na pevninské zalednění

Zdroj